Register Vaktherapie: nieuwe regels, nieuwe huisstijl, nieuwe website en nieuw eigen dossier

10 september 2019

Vanaf september 2019 is de nieuwe website voor het Register Vaktherapie en het nieuwe elektronische dossier (PE-online) toegankelijk. Ook is de huisstijl van het Register Vaktherapie aangepast. Per 1 juli 2019 gelden er bovendien nieuwe regels voor geregistreerde vaktherapeuten.

Een van de veranderingen is dat de senior registratie is afgeschaft en dat de term kandidaat is komen te vervallen. Hiermee sluiten we beter aan bij andere beroepsregisters en voorkomen we verwarring. In de praktijk bleek dat mensen 'senior' koppelden aan jaren ervaring en 'kandidaat' zagen alsof iemand nog niet geregistreerd was. 

Daarnaast zijn er een aantal nieuwe activiteiten waarvoor je als geregistreerde punten kunt krijgen: 

  • Gevisiteerd worden
  • Begeleiden van studenten en herintreders
  • Begeleiden van afstudeerscripties van studenten
  • Bijwonen ALV eigen vereniging
  • Verdieping disciplinevaardigheden

De mogelijkheid voor het aanvragen van uitstel is gebleven, wel zijn de regels aangescherpt. Verder is de mogelijkheid toegevoegd voor leden die eerder geherregistreerd waren maar niet meer staan ingeschreven, om zich opnieuw in te schrijven. Dit is geregeld in de dispensatie- en herintredersregeling.

 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht