Forensische leerlijn beschikbaar

10 september 2019

In 2017 is het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) in samenwerking met GGZ Ecademy en forensische zorgprofessionals begonnen met de ontwikkeling van een forensische leerlijn. Doelstelling is het bevorderen van de deskundigheid en het vakmanschap van professionals in het forensische zorgveld. Deze leerlijn is ontwikkeld voor professionals in het gehele werkveld, zowel werkzaam binnen klinische, ambulante als meer op begeleiding gerichte instellingen. Ook is zoveel mogelijk aansluiting gezocht met het beroepsonderwijs. 

De leerlijn bestaat uit een brede basis van e-learning modules binnen de thema's

  • 'Forensisch werk- en leefklimaat'
  • 'Risicotaxatie en -management'
  • 'Psychopathologie en delictrisico'

Komend jaar wordt de leerlijn uitgebreid door verdiepende modules en thema's toe te voegen. 

De basis van de leerlijn is mede tot stand gekomen door financiering van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Hierdoor is het mogelijk om de leerlijn voor iedereen gratis beschikbaar te stellen. 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht