Platform Voordejeugd.nl gelanceerd met Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd

11 november 2019

Partners in de jeugdsector hebben een gezamenlijk platform gelanceerd waarop professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen samen laten zien hoe zij werken aan verbetering en versnelling in de zorg voor jeugd. Onder de vlag van het programma Zorg voor de Jeugd hebben deze partijen zich gecommitteerd aan het doel om de zorg voor de jeugd samen steeds beter te maken. Om dit doel te bereiken gaan zij actief samenwerken, ook in de lokale praktijk. Om te zien wat er de komende jaren gebeurt in de zorg voor jeugd is het platform Voordejeugd.nl opgezet.

Voordejeugd.nl is gemaakt voor en door professionals, aanbieders, gemeenten en kennisstellingen. Gebruikers in het hele land delen op deze interactieve plek kennis en ervaring, wisselen informatie uit en doen inspiratie op uit bewezen goede voorbeelden In de praktijk. Doel is dilemma’s en knelpunten weg te nemen die professionals en gemeenten in de dagelijkse praktijk tegenkomen, praktische oplossingen te vinden voor vaak taaie vraagstukken, van elkaar te leren in de praktijk en van casuïstiek, experimenten en vooral door te ervaren wat werkt. 

Wil je als vaktherapeut ook meehelpen de zorg voor jeugd beter te maken, ga dan naar Voordejeugd.nl. De regiopagina’s tonen wat er in jouw regio in de jeugdsector gebeurt. Sluit aan bij workshops of werkateliers, geef je op voor een lerende bijeenkomst of neem contact op met een van de regioambassadeurs. Zij helpen je graag verder. Via Voordejeugd.nl kun je ook contact opnemen met het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ). Zij zijn beschikbaar om inzet en activiteit ter verbetering van de zorg voor jeugd te ondersteunen.

 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht