Even voorstellen: onze nieuwe manager externe betrekkingen Hennie Zoontjes

10 september 2020

Vanaf begin september 2020 is Hennie Zoontjes nieuw bij ons in dienst als manager externe betrekkingen. Hieronder stelt hij zich kort voor. 

''Ik ben verheugd dat ik de functie van manager externe betrekkingen per 1 september mag vervullen voor de Federatie vaktherapeutische beroepen. Ik zie er naar uit om samen met de leden en het bureau, de FVB een nog steviger positie te geven in het speelveld van de geestelijke gezondheidszorg.  Ik ben al zo’n dertig jaar actief als strategische communicatieadviseur om maatschappelijke organisaties te helpen een betere positionering te krijgen bij de media, de politiek en de stakeholders. Een mooie kans om dat nu te doen voor de vaktherapeutische disciplines. Ik hoop dan ook snel kennis te maken met alle bestuursleden van de diverse beroepsgroepen en de leden in het land te bezoeken.

Mijn loopbaan is begonnen bij de gemeente Utrecht waar ik vooral communicatietrajecten heb gedaan op het vlak gedaan van infrastructuur en stedelijke projecten. Ook de lobby was daar een onderdeel van om subsidiegelden uit Den Haag te krijgen. Vervolgens ben ik als woordvoerder/plaatsvervangend hoofd communicatie gestart bij de voormalige Ziekenfondsraad, waar ik recent overleden voorzitter Louw de Graaf heb ondersteund in zijn contacten met de media. Bovendien moest het juweel van de polder, de Ziekenfondsraad, omgebouwd worden tot een zelfstandig bestuursorgaan in de zorg: uiteindelijk Zorginstituut Nederland.

Na deze periode heb ik de woordvoering en de lobby gecoördineerd voor het Verbond van Verzekeraars, de brancheorganisaties van alle particuliere verzekeraars in Nederland. Dossiers die daar speelden waren de privatisering van het zorgstelsel, verdere privatisering van de arbeidsongeschiktheid en re-integratie en de zogenaamde woekerpolis.

Veel ’s avonds werken in Den Haag en een jong gezin was geen ideale combinatie. En de pensioenwereld was sterk in verandering, dus dat vond ik interessant. Daar heb ik als manager communicatie leidinggegeven aan vijf collega’ en was ook onderdeel van het directieteam. Pensioenen zijn soms ingewikkeld maar het was onze ambitie om de buschauffeurs, treinmachinisten en -conducteurs een goed inzicht te geven in hun persoonlijke pensioensituatie. Na een reorganisatie bij het Spoorwegpensioenfonds heb ik diverse opdrachten gedaan voor het CNV, Pensioenfonds Bouw en de KNOV (verloskundigen) op het vlak van relatiemanagement en public affairs.

Uiteraard heb ik ook een leven na mijn werkdag: ik ben getrouwd met Ilona, en heb twee kinderen Julia en Sebastiaan in de puberleeftijd. Ik heb een heleboel hobby’s variërend van archeologie tot het behoud van industriële monumenten. Tevens ben ik ook benoemd als voorzitter van de cliëntenraad Werk en Inkomen door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. De cliëntenraad waakt ervoor, dat de kwaliteit van uitvoering van de Participatiewet en de bejegening van cliënten in een uitkeringssituatie, op een goed niveau blijft.''

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht