Nieuw verschenen interventiebeschrijving: groepsdanstherapie voor mensen vanaf 65 jaar met een uitgebreide neurocognitieve stoornis (NCS)

28 september 2020

Op de Databank Vaktherapie is inmiddels de interventiebeschrijving gepubliceerd over groepsdanstherapie ter bevordering van het welbevinden van mensen vanaf 65 jaar met een uitgebreide neurocognitieve stoornis. Neurocognitieve stoornis (NCS) is een verzamelnaam voor alle vormen van dementie. Dit kan leiden tot verstoring van het psychosociaal functioneren. Dit heeft direct invloed op het welbevinden. Daardoor wordt de afhankelijkheid van professionele hulpverlening groter.

Als een cliënt bewegingsinitiatieven toont tijdens de groepsdanstherapie, dan heeft dit een positief effect op het gevoel van eigen regie over handelen en gedrag. Dit vergroot het psychologisch welbevinden. Door middel van beweging kan de client verschillende basisemoties tot uitdrukking brengen en zo expressie geven aan gevoelens. Dit vergroot het emotioneel welbevinden. Tijdens de sessies kan de cliënt (non-)verbaal sociale interactie met anderen in de groep aangaan. Dit draagt bij aan een gevoel van geïntegreerd te zijn in de leefgemeenschap, waardoor het sociaal welbevinden vergroot. Ook doet de cliënt positieve ervaringen op met het eigen lichaam en is hij zich meer bewust van de eigen bewegingsmogelijkheden. Een groter en positiever lichaamsbewustzijn verbetert het fysiek welbevinden.

Elke sessie kent een warming-up, kern en afsluiting. Hier worden bepaalde fysieke activiteiten gestimuleerd. De therapeut kijkt naar specifieke behoeften per client en hoe de therapie hierop zou moeten aansluiten. De interventie vindt plaats in ruimtes waar externe prikkels voorkomen worden.

Uit de praktijk blijkt dat mensen met NCS door danstherapie opleven, vaker contact aangaan, initiatief nemen, zichzelf uiten, plezier beleven, betrokkenheid tonen bij anderen, zichzelf en anderen accepteren, ervaringen integreren en dat er groepscohesie ontstaat.

Kijk hier voor de interventiebeschrijving.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht