Zorgverzekeraars komen met bijdrage voor extra kosten door corona

07 oktober 2020

Als zorgaanbieder span je je extra in om goede en veilige zorg te kunnen verlenen tijdens de coronapandemie. Waarschijnlijk maak je dit jaar extra kosten voor (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen en aanpassingen om aan de anderhalvemeterregels te kunnen voldoen. Zorgverzekeraars bieden een bijdrage voor deze extra uitgaven. De tegemoetkoming over 2020 krijg je in 2021 uitgekeerd.

De vergoeding wordt berekend op basis van een percentage van de jaaromzet van 2020. Voor het vaststellen van de percentages worden de kosten meegewogen voor:

  • extra inhuur van personeel voor coronazorg of voor het garanderen van beschikbaarheid;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder mondkapjes, handschoenen en desinfectiemiddel;
  • tijdelijke aanpassingen om te voldoen aan de anderhalvemetersamenleving zoals stickers voor bewegwijzering en plexiglasschermen;
  • schoonmaak en afvalverwerking.

De percentages voor de verschillende beroepsgroepen worden op dit moment ingeschat tussen 0,20% en de 0,80% van de jaaromzet 2020. In 2021 worden de definitieve percentages vastgesteld en gecommuniceerd. Dan volgt ook meer informatie over het aanvragen van de bijdrage. 

Kijk voor het volledige nieuwsbericht op de website van Zorgverzekeraars Nederland

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht