Het Zorgprestatiemodel: vaktherapie op de bijbehorende beroepenlijst

06 januari 2021

Vanaf 2022 geldt een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg: het Zorgprestatiemodel. Dit is de opvolger van het DBC (diagnose-behandelcombinatie) waarmee nu de gespecialiseerde zorg wordt betaald en het DBBC (diagnose-behandel-beveiligingscombinatie) voor de forensische zorg. Het wordt een bekostiging met eenvoudiger regels en duidelijker nota's. En met niet meer administratie voor de zorgprofessionals dan nodig is. Met dit nieuwe Zorgprestatiemodel wordt ook een landelijke veldnorm voor de verschillende beroepen in de ggz en de forensische zorg voorbereid. Concreet betekent er een lijst van erkende beroepen wordt vastgesteld die consulten mogen declareren. Voor vaktherapeuten is het belangrijk om op de lijst met deze beroepen te komen: op deze manier kunnen we ook in de toekomst erkend blijven. Als FVB hebben we ons de afgelopen tijd hiervoor ingezet en met resultaat: beeldende therapie, dramatherapie, danstherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie staan nu op de beroepenlijst. Deze disciplines kunnen consulten declareren.

In het kader van vereenvoudiging van declaraties en meer integraal werken zit de vergoeding voor vaktherapie in een klinische setting al in het tarief van een verblijfsdag. In een klinische setting worden dus geen aparte consulten geregistreerd voor vaktherapie en dagbesteding. Hiermee is vaktherapie een van de eerste beroepen waarbij de vergoeding geïntegreerd is.

Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel zie www.zorgprestatiemodel.nl. Op de pagina downloads vindt je ook het nodig voorlichtingsmateriaal.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht