Online panel Akwa GGZ: uitkomsten 2020 en plannen voor 2021

12 januari 2021

In 2020 is Akwa GGZ een online panel gestart om op kwaliteitsthema’s meer inzicht te krijgen in de meningen, expertises en ervaringen van professionals. Ook als vaktherapeut kun je je aanmelden voor dit panel. Voor 2021 staan er zes enquêtes in de planning. De eerste gaat over screening bij onder andere psychose en problematisch alcoholgebruik.

Klik hier als je je wilt opgevan voor het panel. De nieuwste vragenlijst over screening kun je direct invullen.
 

Uitkomsten 2020

De eerste enquête ging over digitaal versus face-to-face behandelen. De uitkomsten zullen meegenomen worden bij het actualiseren van de generieke module eHealth in 2021. Download hier het rapport GGZ en corona.

Het gebruik van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten in de praktijk stond centraal in de tweede enquête. Eén van de opvallende conclusies was dat professionals kwaliteit van leven en doelrealisatie belangrijke kwaliteitsindicatoren vinden, maar dat deze in de praktijk niet de meest gemeten indicatoren zijn. Akwa GGZ zal daarom meer aandacht besteden aan de mogelijkheden om deze twee indicatoren te meten en concrete voorbeelden van ervaringen uit de ggz-praktijk. Download hier het rapport kwaliteitsstandaarden en ROM.

In de derde vragenlijst lag de focus op 'leren en verbeteren'. Gezien de beleidsontwikkelingen in de ggz is dit een zeer actueel thema. Het rapport zal eind deze maand gepubliceerd worden.

De vierde vragenlijst van 2020 ging over over zingeving in de ggz, de uitkomsten worden onder andere gebruikt als input voor de ontwikkeling van een nieuwe standaard Zingeving en spiritualiteit.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht