Gevraagd: input van jou als vaktherapeut voor de Generieke module Vaktherapie. Vul de enquête in!

18 februari 2021

De Generieke module Vaktherapie (GMVT) is in 2017 gereed gekomen. Het is een van de kwaliteitsstandaarden die vanuit Akwa GGZ zijn ontwikkeld. Een belangrijk document dus voor het versterken van de positie van vaktherapie! Deze Generieke module Vaktherapie is geen statisch document: in 2022 zal de GMVT herzien worden door Akwa GGZ. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereiding hiervan. Hiervoor hebben we als FVB een projectgroep ingesteld waarin de verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn. 

We willen voor deze herziening zo goed mogelijk aansluiten bij de praktijk. Daarom ontvangen we graag van jou als vaktherapeut input hiervoor. We gebruiken de uitkomsten van deze enquête dan bij de doorontwikkeling van de Generieke module Vaktherapie. 

Klik hier om direct naar de enquête te gaan. 

Het invullen van de vragenlijst kost je ongeveer 15 minuten. Via de nieuwsberichten op onze website houden we je op de hoogte van de uitkomsten en de verdere ontwikkeling.

Meer informatie over de Generieke module Vaktherapie kun je hier vinden.

Hartelijk dank voor je medewerking namens de projectgroep GMVT. Jouw inbreng helpt ons verder!

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht