Vaktherapeuten gezocht voor pilot-onderzoek naar indicaties voor vaktherapie

24 maart 2021

In 2017 is de Generieke module Vaktherapie vastgesteld. In de GMVT staat beschreven wat patiënten en verwijzers van vaktherapeuten kunnen verwachten, bijvoorbeeld met welke klachten en problemen patiënten zich bij een vaktherapeut kunnen aanmelden: de indicatie. De GMVT is een ‘levend’ document dat elke 4 jaar wordt herzien. Om richting te geven aan deze herziening hebben we als FVB een projectgroep GMVT opgericht. In deze projectgroep zijn alle disciplines vertegenwoordigd.

Vanuit de projectgroep GMVT is een onderzoeksvoorstel ontwikkeld onder supervisie van dr. Marinus Spreen, lid van de Projectgroep Onderzoeksagenda Vaktherapie. In dit onderzoek zullen we informatie verzamelen over het werkgebied van de vaktherapeutische beroepen bij de doelgroepen kind en jeugd, volwassenen en ouderen.

De opzet van het onderzoek
Een belangrijk doel van het onderzoek is het ophalen van informatie over de klachten en problemen waarmee patiënten zich aanmelden, de inzet- en meerwaardevraag bij vaktherapeutische disciplines en daarnaast de volledigheid en bruikbaarheid van de zeven transdiagnostische factoren (TDF).

We hebben gekozen voor een studie naar klachten en problemen die gedurende acht behandelsessies aan bod komen in een vaktherapeutische behandeling. Hierin nemen we zowel het perspectief van de patiënt als de therapeut mee. We zullen 17 therapeuten uit alle disciplines met elk 2 patiënten benaderen voor deelname. In totaal volgen we dus 34 behandelingen. De informatie die voortkomt uit dit pilot-onderzoek is richtinggevend voor de opzet van een groter vervolgonderzoek.

De projectgroep GMVT is nu op zoek naar vaktherapeuten uit alle disciplines die mee willen doen aan dit pilot-onderzoek. De tijdsbelasting voor de therapeut is geschat op totaal 10 uur, voor de patiënt is dat 1,5 uur. Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan pilotonderzoekgmvt@vaktherapie.nl.

Voor meer informatie kun je deze animatie bekijken of deze inhoudelijk beschrijving lezen. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met de coördinatoren van het onderzoek: José Pouwels, Patric Driessen en Maarten Roovers via pilotonderzoekgmvt@vaktherapie.nl.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht