NVKT omgevormd tot Nederlandse Vereniging Vaktherapie Antroposofisch Geïnspireerd en opgenomen als FVB Kennisnetwerk

09 juli 2021

Inmiddels is het een feit: de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie (NVKT) is per 1 juli 2021 omgevormd tot de Nederlandse Vereniging Vaktherapie Antroposofisch Geïnspireerd (NVV-AG) en ondergebracht bij de FVB als kennisnetwerk. Dit betekent dat we als FVB verder groeien in ledenaantal.

De volledige leden van de NVV-AG zijn aangesloten bij de beroepsvereniging van hun discipline. Voor beeldende therapie is dat de NVBT, voor muziektherapie is dat de NVvMT en voor spraak&dramatherapie is dat de NVDT. Geregistreerde leden staan daarnaast ook ingeschreven in het Register Vaktherapie met de aantekening Antroposofisch Geïnspireerd.

De NVV-AG kent daarnaast ook belangstellende leden, studentleden en donateurs. 

Wil je lid worden van de NVV-AG, kijk dan hier voor meer informatie over de verschillende lidmaatschappen en de voorwaarden die gelden

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht