Cao VVT verlengd tot en met 31 december 2021

06 september 2021

De achterbannen van de vakbonden FBZ, FNV, CNV en NU’91 en werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de verlenging van de cao VVT van 1 september tot en met 31 december 2021. FBZ heeft deze onderhandelingen ook namens ons en voor jou als vaktherapeut gevoerd. De belangrijkste punten uit dit akkoord zijn de regeling stoppen met werken na 45 jaar en het BalansBudget. In het akkoord staat ook dat vakbonden en werkgeversorganisaties in september gesprekken starten over een meerjarige cao vanaf 1 januari 2022. Hierin willen de partijen onder meer bezien hoe de achterstand van lonen in de zorg ten opzichte van de markt kan verbeteren. Ook wordt er dan gesproken over een thuiswerkregeling, medezeggenschap en professionele ruimte.

Zodra de teksten van het resultaat door de verschillende cao-partijen zijn uitgewerkt en geaccordeerd, wordt de cao aangemeld bij het ministerie van SZW. Vervolgens wordt voor deze cao een algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd, zodat ook werkgevers die niet bij werkgeversorganisatie ActiZ of Zorgthuisnl zijn aangesloten de cao moeten toepassen. Dit AVV-proces duurt naar verwachting enkele maanden.

Het akkoord kun je hier vinden

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht