Online sessie Lobby in de lokale praktijk op maandag 4 oktober vanaf 19 uur

24 september 2021

Maandag 4 oktober 2021 organiseren we als FVB een online sessie voor jou als vaktherapeut over de lobby op lokaal niveau. Op gemeentelijk en regionaal niveau zijn er veel wijzingen in het zorginkoopbeleid in de jeugdhulp, jeugd-ggz en volwassen ggz. Vooral vrijgevestigde praktijken hebben hier mee te maken. Het is van belang voor jou als vaktherapeut om hier effectief op in te spelen.

De situatie op lokaal en regionaal niveau is complex: er zijn 355 gemeenten met allemaal een verschillend zorgbeleid. Daarnaast kent de Jeugdwet 42 samenwerkingsregio’s. In de ggz komen steeds meer regionale samenwerkingsverbanden. Er wordt dus veel meer op lokaal en regionaal niveau geregeld dan vroeger. Het is zaak voor jou als (vrijgevestigd) vaktherapeut om dit goed in de gaten te houden. Dan kun je op het juiste moment bij de juiste partij in beeld komen.

In deze online sessie leer je hoe je je binnen een gemeente of regio kunt profileren en leer je de weg kennen om opdrachten te verwerven. We gaan in op recente trends en wettelijke veranderingen in de zorginkoop, hoe vind je de weg binnen de gemeente en de vormen van ondersteuning die we als FVB bieden.

De online sessie start om 19.00 uur met een inloop. Rond 20.30 uur zullen we afronden. Je kunt je hier aanmelden. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Heb je een vraag die je graag beantwoord wilt krijgen, stuur deze dan voor 27 september aanstaande naar info@vaktherapie.nl.  Ook zien we graag succesvolle en minder succesvolle cases in het lokaal lobbyen tegemoet zodat we er allemaal van kunnen leren.

Omdat het FVB-congres vanwege de coronamaatregelen is komen te vervallen, organiseren we dit jaar een reeks online sessies voor jou als vaktherapeut. Hier kun je de sessie die al hebben plaatsgevonden terugkijken. 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht