Uitspraak Rechtbank Den Haag over vaktherapie in jeugdhulp

28 september 2021

Op 30 juli 2021 heeft de meervoudige kamer van de Rechtbank Den Haag een voor vaktherapeuten belangrijke einduitspraak gedaan in een zaak waarin zowel het tarief voor vaktherapie als ‘begeleiding of behandeling’ als geschil voorlag. De meervoudige kamer had de eisende ouders in maart 2021 al in de tussenuitspraak in het gelijk gesteld. In deze zaak blijkt dat de gemeente niet kan uitleggen waarom vaktherapie geen behandeling genoemd kan worden en waarom het als begeleiding wordt toegekend. De eisers hebben goed kunnen motiveren waarom behandeling wel passend is. Daarnaast is uitgesproken dat ook voor vaktherapie een Jeugdwet-pgb qua (uur)tarief en totaalbudget toereikend moet zijn om de zorg ook echt in te kunnen kopen. Voor het motiveren van een passend tarief verwijst de rechtbank naar de FVB-handreiking voor gemeenten.

Op 8 juli 2021 lieten we weten dat er ouders uit Den Haag zijn die in beroep zijn gegaan tegen het te lage uurtarief van een persoonsgebonden budget (pgb) voor vaktherapie. In een tussenuitspraak kregen zij gelijk van de rechtbank. De gemeente Den Haag heeft naar aanleiding van deze tussenuitspraak al de conclusie getrokken onjuist te hebben gehandeld. Op 30 juli 2021 heeft de rechtbank de zaak officieel afgerond. In deze uitspraak is vastgelegd dat de gemeente Den Haag ervoor gekozen heeft om toch een passend (hoger) uurtarief en een toereikend pgb voor vaktherapie toe te kennen aan deze ouders .

Op basis van de aangeleverde stukken van beide partijen en een zitting is de Rechtbank tot deze uitspraak gekomen. De argumenten die de rechtbank geeft is dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het toegekende pgb-budget in eisers geval toereikend zou zijn. In deze uitspraak stelt de Rechtbank vast dat de gemeente onvoldoende kan motiveren dat de categorie 'begeleiding' en het hierbij horende tarief passend is voor vaktherapie. Ook kan de gemeente onvoldoende toelichten met welk goedkoopst adequate alternatief in natura het toegepaste tarief overeenkomt.

Casussen waarin de gemeente onvoldoende pgb toekent om vaktherapie te kunnen vergoeden, kunnen met deze uitspraak ter discussie komen. 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht