Website bundelt informatie voor professionals over eerste 1001 kritieke dagen van kind

19 oktober 2021

De periode van conceptie tot en met het tweede levensjaar van een kind is zeer bepalend voor de lichamelijke, sociale en emotionele gezondheid tijdens de rest van zijn leven. Kennis over de eerste levensfase is dus van levensbelang. Daarom is er nu de website ‘1001kritiekedagen.nl’, een kennisbank met wetenschappelijk onderbouwde informatie voor professionals. De website is een initiatief van NIP, DAIMH, Babywerk en NVO. Met deze website willen ze interdisciplinaire (wetenschappelijke) kennis over de eerste levensfase toegankelijk maken. De website is primair gericht op professionals, maar is ook interessant voor opleiders, beleidsmakers en andere belangstellenden.

1001 Kritieke Dagen stelt de relatie tussen kind, ouder en omgeving centraal. Vier kernbegrippen spelen hierbij een rol: brein, regulatie, relaties en stress. Het samenspel tussen deze factoren is voortdurend in beweging: een verandering op het ene vlak kan direct gevolgen hebben voor de relatie op een ander vlak. Begeleiden of interveniëren in de eerste levensfase kan grote impact hebben op de rest van het leven. Het kan cirkels van problematiek doorbreken en kostenbesparend werken op de langere termijn. De website 1001kritiekedagen.nl draagt bij aan de ontwikkeling van een baseline of knowledge over de eerste periode van het leven. De site is gevuld met bestaand materiaal, wetenschappelijke artikelen, verwijzingen naar onderzoek (ook internationaal) en filmpjes. Het materiaal is ingedeeld naar vier genoemde kernbegrippen: het brein, relaties, regulatie en stress.

1001 Kritieke dagen is onder meer gebaseerd op Infant Mental Health (IMH). IMH integreert kennis uit de ontwikkelingspsychologie, sociologie, genetica en neurowetenschap. Het loont om deze kennis in te zetten, in de jeugdgezondheidszorg, de ggz voor kinderen en volwassenen, in het onderwijs, in de verloskunde en medische zorg, en bij preventie en interventie.

In 2016 hebben NIP, NVO, DAIMH (Dutch Association Infant Mental Health) en Stichting Babywerk het Manifest 1001 Kritieke Dagen opgesteld. Het doel was tweeledig. Ten eerste om de visie 1001 Kritieke Dagen (naar Engels model) op de agenda te krijgen in landelijk, regionaal en lokaal beleid. Ten tweede om de (wetenschappelijke) kennis en expertise dwars door werkvelden en disciplines heen te integreren in het dagelijks werk van professionals. De website 1001kritiekedagen.nl draagt bij aan dit laatste doel. Inspiratie bij de opzet van de website is geweest het Center on the Developing Child van Harvard University.

De intentie van de initiatiefnemers is niet om kennis te claimen, maar juist om deze steeds te blijven aanvullen en zo breed mogelijk toegankelijk te maken. Reacties en suggesties zijn dus altijd welkom via het contactformulier.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht