Lobby op lokaal niveau door jou als vaktherapeut, de online sessie is nu terug te kijken

28 oktober 2021

Maandag 4 oktober 2021 heeft de vijfde online sessie plaatsgevonden, dit keer over de lobby op lokaal niveau. Op gemeentelijk en regionaal niveau zijn er veel wijzingen in het zorginkoopbeleid in de jeugdhulp, jeugd-ggz en volwassen ggz. Vooral vrijgevestigde praktijken hebben hiermee te maken. Het is van belang voor jou als vaktherapeut om hier effectief op in te spelen.

De situatie op lokaal en regionaal niveau is complex: er zijn 355 gemeenten met allemaal een verschillend zorgbeleid. Daarnaast kent de Jeugdwet 42 samenwerkingsregio’s. In de ggz komen steeds meer regionale samenwerkingsverbanden. Er wordt dus veel meer op lokaal en regionaal niveau geregeld dan vroeger. Het is zaak voor jou als (vrijgevestigd) vaktherapeut om dit goed in de gaten te houden. Dan kun je op het juiste moment bij de juiste partij in beeld komen.

In deze online sessie leer je hoe je je binnen een gemeente of regio kunt profileren en leer je de weg kennen om opdrachten te verwerven. We gaan in op recente trends en wettelijke veranderingen in de zorginkoop, hoe vind je de weg binnen de gemeente en de vormen van ondersteuning die we als FVB bieden.

Deze sessie kun je net als de andere sessie hier terugkijken.

Omdat het FVB-congres vanwege de coronamaatregelen is komen te vervallen, organiseren we dit jaar een reeks online sessies voor jou als vaktherapeut. Deze sessie over Lobby in de lokale praktijk is hier een van.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht