Nieuwe lector Kennisontwikkeling Vaktherapie bij Zuyd Hogeschool: Anna-Eva Prick

08 november 2021

Anna-Eva Prick is op 1 november 2021 benoemd tot lector Kennisontwikkeling Vaktherapie bij de Academie Vaktherapie van Zuyd Hogeschool. Ze volgt Susan van Hooren op die in april 2021 is benoemd tot hoogleraar aan de Open Universiteit in Heerlen.

Als lector Kennisontwikkeling Vaktherapie bij de opleiding Vaktherapie heeft Anna-Eva Prick zowel een regionale als een landelijke rol. Die regionale rol vervult ze vanuit Zuyd Hogeschool. De focus van haar lectoraat ligt op ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Haar landelijke rol vervult ze vanuit de coöperatie KenVaK. KenVaK is een landelijk samenwerkingsverband tussen diverse hogescholen. Hier ligt de nadruk op verbinding van de kenniskring Vaktherapie en de wetenschappelijke onderbouwing van de werkingsmechanismen van de verschillende vaktherapieën.

Anna-Eva Prick zal in de loop van 2023 haar inaugurale rede houden.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht