Vacature: commissielid Visitatiecommissie

02 december 2021

De Commissie Visitatie is op zoek naar nieuwe collega’s. Deze commissie zoekt hiervoor enthousiaste, vrijgevestigde vaktherapeuten (minimaal 2 jaar) die geregistreerd zijn bij het Register Vaktherapie. Het liefst een dramatherapeut, danstherapeut, PMT-er of PMKT-er, maar uiteraard zijn ook alle andere disciplines meer dan welkom!
 

Over de Commissie Visitatie

Sinds 2012 organiseert de FVB de visitatie van zelfstandige praktijken. Het onafhankelijke bureau Visie-tatie voert deze visitaties uit. De Commissie Visitatie van de FVB stuurt dit bureau aan. Daarnaast verzamelt de Commissie Visitatie de (beleids)informatie die uit de visitaties naar voren komt  en geeft de commissie hier vervolg aan.

Een ambtelijk secretaris ondersteunt de Commissie Visitatie. De ambtelijk secretaris en de commissie bereiden samen de vergaderingen voor, voeren de actiepunten uit en bewaken de voortgang ervan. De ambtelijk secretaris zorgt voor het aanleveren van de gegevens van de te visiteren vaktherapeuten aan Visie-tatie, verwerkt de visitatieverslagen en evaluatieformulieren en is de vraagbaak voor aangesloten vaktherapeuten waar het gaat om visitatie.

 Andere werkzaamheden van de Commisie Visitatie zijn:

  • E-mails beantwoorden
  • Rapporten lezen
  • Brainstormen over zaken die naar voren komen uit de visitatierapporten
  • De uitkomsten delen met de commissie, verenigingen of vaktherapeuten. Hierbij is er uiteraard ondersteuning van de ambtelijk secretaris.
  • Af en toe telefonisch contact met gevisiteerde vaktherapeuten.

De Commissie Visitatie vergadert maximaal vier maal per jaar. Het gaat hierbij om een (online) avondvergadering.

Wat brengt het:

  • Ideeën voor jouw eigen praktijkvoering
  • Registratiepunten voor het Register Vaktherapie
  • Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

 

Marieke van Gool over haar ervaring als commissielid van de Commissie Visitatie

"Als beginnende zelfstandige krijg je op een presenteerblaadje voorgeschoteld wat er nodig is om op een juiste wijze een praktijk te houden door het lezen van de visitatierapporten (ongeveer een half uur per twee weken). Je kan een kijkje nemen in de keuken bij andere vakgenoten en zien hoe zij hun praktijk voeren. Je bent direct op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving die hoort bij het houden van een praktijk. Het zijn interessante vergaderingen waarin je de gelezen visitatierapporten bespreekt en advies geeft over veranderingen binnen het houden van een praktijk."
 

Interesse of meer informatie?

Wil je solliciteren op deze vrijwilligersfunctie? Of heb je nog vragen en wil je meer informatie over de werkzaamheden van de Commissie Visitatie? Stuur jouw motivatie of jouw vraag naar visitatie@vaktherapie.nl.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht