Teken de petitie 'Stop bezuinigingen op de jeugdzorg'

25 januari 2022

Ondanks verzet van de hele oppositie in de Tweede Kamer wil de regering toch bezuinigen op de jeugdzorg en overweegt de regering hierbij een eigen bijdrage en inkorten van de behandelduur. Wij vinden dit samen met MIND, jongeren, ouders, cliënten, naasten, professionals, zorgaanbieders en andere betrokkenen bij de jeugdzorg onaanvaardbaar. Het zal ernstige gevolgen hebben voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. MIND start daarom vandaag een petitie die wij als FVB ondersteunen. We vragen jou als vaktherapeut ook om deze petitie te tekenen. 
 
De toegankelijkheid en kwaliteit van zorg komen onder druk te staan. Door een gedwongen eigen bijdrage zullen gezinnen met minder financiële draagkracht noodgedwongen de zorg mijden, en door het inkorten van de behandelduur komt de kwaliteit van zorg onder druk te staan. Wachttijden in de jeugd-ggz gaan verder oplopen, wat leidt tot meer crisissituaties en gedwongen opnames. Meer kinderen en jongeren zullen opgroeien in onveiligheid en in toenemende mate ernstig psychisch lijden. Het aantal suïcides onder jongeren kan verder oplopen. En het risico op achterstand of uitval op school ligt op de loer.

We hebben in Nederland een grote opgave om de jeugdzorg te vernieuwen. Dit zien we terug in vele cijfers, zoals de hoge druk op de acute zorg ten gevolge van ernstige eetstoornissen en suïcidaliteit, de wachtlijsten in de jeugd-ggz en de hoeveelheid uithuisplaatsingen. De transitie van de Jeugdwet is een monsterklus, waarin we juíst moeten investeren. Doen we dit niet, dan zal de zwaardere en complexe zorg alleen maar toenemen. En worden onze kinderen en jongeren het kind van de rekening.

Het verzoek aan de staatssecretaris is om in het belang van álle kinderen en jongeren en hun ouders in Nederland af te zien van deze bezuiniging, het invoeren van een eigen bijdrage en het inkorten van de behandelduur. MIND zal de ondertekende petitie dit voorjaar aanbieden aan staatssecretaris Van Ooijen van Jeugd en Preventie. 

 

Deze petitie van MIND wordt mede ondersteund door:

 • Landelijke Vereniging van Huisartsen
 • Nederlands Instituut van Psychologen NIP
 • Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten LVVP
 • Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen NVO
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen
 • AJN Jeugdartsen Nederland
 • de Nederlandse ggz
 • 113 Zelfmoordpreventie
 • Samenwerkende GezondheidsFondsen SGF
 • Hersenstichting
 • FNO
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP
 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
 • Jong Pit
 • Per Saldo
 • Branches gespecialiseerde zorg voor jeugd
Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht