Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao Ggz

27 januari 2022

Als FVB zijn we aangesloten bij de FBZ. Deze vakbond onderhandelt namens ons over de verschillende cao's waar vaktherapeuten onder kunnen vallen. De cao Ggz liep 1 december 2021 af. De onderhandelingen samen met de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben geleid tot een akkoord met werkgeversorganisatie De Nederlandse ggz. Het gaat dan om een cao die loopt van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024. 

Het woord is nu aan de leden van de drie betrokken vakbonden. Als lid van een beroepsvereniging die is aangesloten bij de FVB en als je volgens onze administratie valt onder de cao Ggz dan ontvang je een uitgebreide toelichting op het akkoord en kun je vervolgens je stem uitbrengen op het behaalde onderhandelaarsakkoord. (Zorg er dus voor dat jouw gegevens up-to-date zijn. Dit kun je doen via jouw profiel, rechts bovenaan de FVB-website.) 

De belangrijkste afspraken in dit akkoord zijn:

 • De salarissen worden:
  • per 1 juli 2022 met 2% verhoogd met een bodem van 60 euro bruto per maand (op voltijdbasis);
  • per 1 mei 2023 met 2% verhoogd (eveneens met een bodem van 60 euro bruto per maand);
  • per 1 januari 2024 met 2% verhoogd (eveneens met een bodem van 60 euro bruto per maand).
 • Werknemers krijgen een thuiswerkvergoeding van € 2,00 per werkdag.
 • De kosten voor scholing/opleiding/studies die door de wet, cao of werkgever verplicht worden gesteld, worden volledig in tijd en geld vergoed.
 • Tijdens de looptijd van de cao wordt onderzocht hoe psychologische en verpleegkundige beroepen meer invloed en zeggenschap kunnen krijgen op het beleid van hun ggz-instelling. Bestaande/voorgenomen vormen van medezeggenschap in de instellingen blijven bestaan/mogelijk. Een evaluatie van de effecten van de afspraak uit de vorige cao om medische staven in te stellen maakt hier onderdeel van uit.
 • Alle werknemers krijgen vanaf 1 januari 2022 een balansbudget van maximaal 500 euro bruto per jaar (op basis van een voltijd contract). Ze kunnen zelf kiezen of ze dit budget gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling, extra vrije dagen, deelname aan het generatiepact of dat ze het bedrag laten uitbetalen.
 • De eigen bijdrage van de reiskosten woon-werk wordt gehalveerd.

Download hier het onderhandelaarsakkoord.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht