Kwaliteitskader Forensische Zorg (KFZ)

13 oktober 2022

Op 27 september 2022 is het Kwaliteitskader Forensische Zorg (KKFZ) officieel geregistreerd bij de Nederlandse Zorg Autoriteit. Het Kwaliteitskader Forensische Zorg beschrijft een gedeelde visie over wat goede kwaliteit van zorg is en hoe die zorg zich kwalitatief kan blijven ontwikkelen. Dit is opgeschreven in een vijftal pijlers:

  1. Veiligheid en persoonsgerichte zorg
  2. Forensisch Vakmanschap
  3. Organisatie van zorg
  4. Samenwerking
  5. Informeren over resultaten

Als FVB zijn we betrokken bij de kwaliteitsstandaarden die ontwikkeld worden in het kader van pijler 2 Forensisch Vakmanschap.

Binnen de forensische zorg is en wordt veel ontwikkeld om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Wat nog ontbrak was een kwaliteitskader speciaal gericht op de forensische zorg. Het Kwaliteitskader  Forensische Zorg is aanvullend op wat er al is en dient als paraplu. Het heeft als doel om alle betrokkenen helderheid en richting te geven en om het continu ontwikkelen van de kwaliteit van zorg te stimuleren. Het Kwaliteitskader geeft inzicht in wat goede forensische zorg is en wat je mag verwachten als cliënt en diens directe naaste. Binnen de kaders van veiligheid is er nadrukkelijk aandacht voor herstel en persoonsgerichte zorg. Nieuw is dat de positie van ervaringsdeskundigen én de wijze waarop naasten betrokken en ondersteund worden, in het kwaliteitskader is vastgelegd. Dit en een aantal andere zaken vraagt veel van de sector. Er is zes jaar uitgetrokken voor de implementatie.

Meer informatie over het kwaliteitskader, de ontwikkelagenda en een publieksversie vind je hier: https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/forensische-zorg-kwaliteitskader.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht