Generieke module Vaktherapie aangeboden voor Register Zorginstituut Nederland

05 juni 2018

De kwaliteitsstandaarden die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld binnen het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) worden 18 juni aanstaande aangeboden aan het Register van Zorginstituut Nederland. Hieronder valt ook de Generieke module Vaktherapie.

Eind 2013 werd het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz opgericht door MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen Landelijk Platform GGz), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Binnen het NKO werken patiënten en naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en financiers samen aan goede, toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Dit kreeg de afgelopen jaren vorm in de kwaliteitsstandaarden waarin veldpartijen zelf aangeven wat de landelijke norm is voor goede zorg tegen aanvaardbare kosten voor mensen met psychische klachten en problemen. De afgelopen jaren hebben we als FVB hard gewerkt aan de realisatie van de Generieke Module Vaktherapie. Deze is inmiddels gereed. Op dit moment heeft het NKO een groot aantal zorgstandaarden, generieke modules en Multidisciplinaire richtlijn gepubliceerd. 

Een van de doelstellingen van het NKO was om de standaarden gezamenlijk aan te bieden bij Zorginstituut Nederland voor opname in het Register. Dit moment is nu gekomen. Het NKO biedt de gepubliceerde standaarden aan op maandag 18 juni 2018. Het NKO draagt de standaarden voor namens patiënten en naasten, professionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Naast de Generieke module Vaktherapie zijn we als FVB ook bij een groot aantal andere kwaliteitsstandaarden betrokken geweest. Het NKO zal deze standaarden ook namens de FVB aanbieden. Het Zorginstituut beoordeelt vervolgens of aan de voorwaarden van het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden is voldaan voordat de standaard daadwerkelijk wordt opgenomen in het Register. De doorlooptijd voor deze beoordeling kan per standaard verschillen. 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht