Opleidingen wijzigen naam van Creatieve Therapie en Kunstzinnige Therapie naar Vaktherapie

05 juni 2018

De opleidingen HAN, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Zuyd, NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Leiden wijzigen per 1 september 2018 hun naam van Creatieve Therapie en Kunstzinnige Therapie naar Vaktherapie. Vaktherapie wordt de overkoepelende benaming voor de verschillende opleidingsrichtingen, zoals beeldende therapie, dramatherapie, danstherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie. De opleidingen vinden dat Vaktherapie als naam beter aansluit op het werkveld waar deze term al jaren gangbaar is. In het DBC wordt sinds 2006 ook niet meer gesproken van Creatieve Therapie, maar alleen nog van Vaktherapie en ook is bij zorgverzekeraars de titel Vaktherapeut inmiddels een gebruikelijke aanduiding. De inhoud van de opleidingen blijft overigens hetzelfde, maar met het gebruik van dezelfde naam voor de verschillende opleidingen willen de opleidingen een eenduidig en sterk profiel neerzetten. Als FVB ondersteunen we deze naamswijziging van harte. De naamswijziging is donderdag 31 mei 2018 gepresenteerd bij NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. 

Presentatie naamswijziging NHL Stenden Hogeschool, Leeuwarden

 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht