Hoogspecialistische ggz: TOPGGZ-afdelingen

25 juni 2018

Voor sommige mensen die in behandeling zijn in de geestelijke gezondheidszorg is een reguliere behandeling niet voldoende, bijvoorbeeld omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn. Deze groep patiënten heeft hoogspecialistische zorg nodig. Het TOPGGz-keurmerk laat zien waar patiënten voor deze hoogspecialistische diagnostiek en behandeling terecht kunnen. Als vaktherapeut kun je advies inwinnen over diagnostiek en behandeling als je hierin vastloopt of als het te weinig resultaat oplevert. Naast het certificeren van hoogspecialistische ggz, ondersteunt TOPGGz afdelingen bij het uitvoeren van de topklinische functies.

Wil je als vaktherapeut zoeken naar TOPGGz-afdelingen, dan kan dit op de website https://www.topggz.nl/. Je ziet ook wat er aan onderzoek en innovatie plaatsvindt en wat de resultaten en effecten zijn. Ook de waardering van de patiënten zelf is te vinden.  Afdelingen maken duidelijk wat de focus van hun zorgaanbod is. Dat kan zijn het stellen van een juiste diagnose bij complexe comorbiditeit waardoor een perspectief op herstel ontstaat. Of behandelingen die zijn gericht op het verminderen van symptomen. Soms is een behandelaanbod gericht op het leren omgaan met een chronische aandoening (zoals autisme of een chronische psychose) en het voorkomen van terugval. Het verbeteren van kwaliteit van leven is op veel afdelingen ook een belangrijk doel waar de zorg zich op richt. 

TOPGGz-afdelingen hebben vaak een lange traditie met het meten van behandeleffecten en resultaten. Vanaf 2017 brengen zij hun resultaten en effecten op het gebied van patiëntenzorg, kennisontwikkeling en kennisoverdracht op een uniforme wijze in beeld met een sjabloon dat is ontwikkeld door het Netwerk Kwaliteit en Doelmatigheid. 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht