Regiobijeenkomsten over nieuwe afwegingskader bij Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

13 september 2018

Vanaf 1 januari 2019 wordt het afwegingskader onderdeel van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Werken met de verbeterde meldcode is vanaf 1 januari 2019 verplicht als je werkt in de gezondheidszorg, het onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of justitie. 

Ieder cluster van beroepsgroepen heeft een afwegingskader. Als FVB hebben we meegewerkt aan het afwegingskader voor het cluster pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Als vaktherapeut val je onder het kopje (psycho)therapeuten. 

Binnenkort zijn er vier regionale bijeenkomsten waarbij je als professional van dit cluster meer informatie krijgt over de verbeterde meldcode en het afwegingskader. Er worden vragen beantwoord als: 

 • Wat is het afwegingskader precies?
 • Wat gaat er voor jou als professional veranderen?
 • Hoe kun je het afwegingskader gebruiken?

In het tweede gedeelte van de bijeenkomst wordt steeds een inhoudelijk thema behandeld door experts uit het veld. Dit thema verschilt per bijeenkomst. De bijeenkomsten zijn van 16.00 uur tot 19.15 uur en vinden plaats op:

 • Donderdag 11 oktober in Zwolle, exacte locatie wordt later bekend gemaakt.
  Thema: Gespreksvoering met kinderen
 • Woensdag 7 november in Utrecht, exacte locatie wordt later bekend gemaakt.
  Thema: Samenwerking rond geweld en kindermishandeling
 • Dinsdag 20 november in Rotterdam, exacte locatie wordt later bekend gemaakt.
  Thema: Er is maar 1 iemand nodig…
 • Maandag 14 januari 2019 in Eindhoven, exacte locatie wordt later bekend gemaakt.
  Thema: Het jonge kind en geweld... wegkijken is geen optie meer

Per bijeenkomst is plek voor 50 professionals. Wil je hierbij zijn? Je kunt je hier aanmelden en meer informatie vinden.

Meer informatie over de meldcode en afwegingskaders kun je hier vinden. Het afwegingskader waar je als vaktherapeut onder valt kun je hier vinden. 

 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht