​NIEUWS


Danstherapie en euritmie? 

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie (NVET) heeft ons benaderd om te kijken of het mogelijk was om als euritmietherapeut lid te worden van de NVDAT. Job en Kitty zijn bij hen op bezoek geweest en in dat gesprek bleek dat er wat ons betreft inhoudelijk teveel verschillen (zoals de antroposofische grondslag, ideeën over behandelwijze en doelstellingen van de therapie, maar ook opleidingstechnisch), zijn om toetreding tot de NVDAT verder te bespreken. 
Ondanks de verschillen bleek ook dat er ook wel raakvlakken zijn tussen Danstherapie en Euritmietherapie. 
Vandaar dat we met de NVET hebben afgesproken om wederzijds elkaar op de hoogte te houden van na-en bijscholingsactiviteiten. 
Zo kunnen euritmietherapeuten zich op de hoogte stellen van ontwikkelingen binnen de danstherapie en kunnen danstherapeuten die geïnteresseerd zijn in de antroposofische werkwijze dit omgekeerd ook doen. 
Mocht je als danstherapeut registratiepunten willen aanvragen voor deelname aan een na- of bijscholing van de NVET, dan dien je deze zelf aan te vragen bij het Register. Indien je hier als lid nog vragen over hebt, stel ze gerust aan het bestuur via nvdat.info@vaktherapie.nl
 

Ledendag

Om jullie input als leden ook op een andere manier vorm te kunnen vangen: Het NVDAT-bestuur wil dit jaar graag met zoveel mogelijk actieve leden van de NVDAT - en ook met diegenen die dat zouden willen worden - een keer bij elkaar komen om vrijuit te associëren over de toekomst van danstherapie, danstherapeuten en de NVDAT. Als je daaraan mee wilt doen, ben je welkom op één van de volgende data: zaterdag 25 januari 2020 van 10-14 uur. Geef je op door een mailtje te sturen.

Jip van Deursen schrijft:

“NVDAT helpt de stap van student naar professional te verkleinen”

Een week geleden leverde ik mijn scriptie in, een hele opluchting maar ook best spannend, want over een paar weken ben ik ineens een danstherapeut. Een mede student wees me erop dat er binnenkort een brainstormsessie zou zijn met NVDAT. Ik wist nog niet zo goed wat het was maar het leek me een goede eerste stap in mijn carrière als danstherapeut.   

De brainstormsessie vond plaats in een klein groepje mensen (5 personen) die samen nadenken over hoe de NVDAT mogelijk verbeterd kan worden wanneer dit nodig is, ook voor jonge nieuwe studenten zoals ik. Hoofdvragen waren, wat verwachten we van de NVDAT? Wat zouden nuttige aanvullingen zijn? In het bijzonder ook voor jongeren! 

Het eerste wat ik merkte is dat het voor mij heel interessant was om met meer ervaren danstherapeuten te kunnen praten. Deze mensen hebben al een heel lang traject afgelegd en kennen het werkveld goed. Veel uitdagingen die zij zijn tegengekomen, zal ik ook ondervinden, en het is dan fijn om gehoord te hebben hoe anderen dit aangepakt hebben. Waaruit de suggestie ontstond om ervaren danstherapeuten, die dit willen en er tijd voor hebben, te koppelen aan net afgestudeerde. Om ze te begeleiden in hun proces als beginnend danstherapeut bijvoorbeeld in dingen waar ze tegenaan lopen, wat ze lastig vinden en hoe ze zichzelf kunnen profileren. En zo was de eerste aanbeveling/aanvulling voor NVDAT een feit! 

Tijdens de studie word je door docenten op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelen, maar als professional valt dit een beetje weg. Het werd mij duidelijk dat de NVDAT dit gat kan vullen. Tijdens de discussie werd wel duidelijk dat hiervoor stappen genomen moeten worden want de nieuwsbrief die nu dit doel zou moeten vervullen, wordt niet veel gelezen. Wellicht tijd om een ander medium te proberen of een verdere discussie open te stellen over welke informatie danstherapeuten nodig hebben, en in welke vorm ze deze zouden willen ontvangen (en maken!). Aldus de tweede aanbeveling!

Als student was ik onder de indruk van de specialistische kennis van sommige van de oudere deelnemers. Binnen danstherapie zijn er verschillende doelgroepen, die ieder een andere aanpak hebben. Het idee werd geopperd om werkgroepen die doelgroep specifiek zijn, te starten. Hierbinnen kan kennis vanuit ervaring gedeeld worden en kunnen meer ervaren leden de mensen die wat nieuwer zijn in een bepaalde doelgroep specifiek advies geven. Hoe dit verder concreet vorm zou kunnen krijgen is nog niet uitgewerkt. Er is een idee om een pilot te starten op de doelgroep trauma. 

In conclusie, de NVDAT kan helpen om de stap van student naar professional te verkleinen. Het is een leuke groep mensen met enorm veel kennis en ik zou alle net afgestudeerde student aanraden er ten volste gebruik van te maken.  

ALV

Afgelopen 9 maart was onze jaarlijkse ALV gevolgd door een workshop van Lina Fuhrmann en Maartje Jaspers over de GMVT. Hoe kunnen we als danstherapeuten hier een bijdrage aan leveren en wat voor meerwaarde heeft het voor ons als danstherapeuten. We hebben de transdiagnostische factoren omgezet naar het lichaam en danstherapie. Lina en Maartje gaan hier komende tijd mee aan de slag om de verworven informatie om te zetten naar materiaal voor de GMVT. De dag werd gemiddeld beoordeeld met een 8,5! Meer informatie over de GMVT vind je hier.

Een review van Roos Boezer en Romy Heitbrink:
Roos Boezer: Afgelopen 9 maart vond de algemene ledenvergadering plaats. Deze ALV stond in het teken van diverse mededelingen, notulen 2018, het jaarverslag, de generieke module vaktherapie, installatie nieuwe bestuursleden en overige punten als doorontwikkeling format werkvormen en vacatures/openstaande taken. De vergadering was interessant, verdiepend en leerzaam. Als lid kreeg je de mogelijkheid om inbreng te geven, er ontstonden onder andere interessante discussies, die het absoluut waard zijn om nogmaals op terug te komen.  Ook namen we afscheid van Rosemarie Samaritter, het bestuur van de NVDAT had een prachtig dansant afscheid vormgegeven. 

Voor ons (Roos Boezer en Romy Heitbrink) was 9 maart de eerste ALV die wij hebben bijgewoond. Als (jonge/startende) danstherapeuten was het erg interessant om bij deze vergadering bij te mogen zijn. De kennis en gedrevenheid van het bestuur en andere leden was motiverend en inspirerend voor ons. Ook heeft het ons gestimuleerd om meer en vaker betrokken te zijn bij de vereniging!

Romy schrijft:
Voor mij was dit mijn eerste ALV en workshop dag als studentlid van de Nvdat. En wat ben ik blij dat ik er geweest ben. De workshop over de generieke module vaktherapie was verhelderend, interessant en zorgde er bij mij voor dat ik aan het aan denken gezet werd. Het feit dat wij, als aanwezigen, de mogelijkheid kregen om zowel in ons hoofd als in ons lijf te kunnen ervaren en delen over hoe wij aankijken tegen de generieke module vaktherapie, maakte me alert en zorgde voor een gevoel van betrokkenheid en samenzijn/samenwerking. Wat vind ik hier nou eigenlijk van? Hoe zie ik het? Hoe zien anderen het? En hoe zou ik het graag zien, met mijn toekomst als danstherapeut in het vizier. Al deze hierboven genoemde zaken kwamen aan bod en door samen te sparren, delen, bewegen en onze krachten te bundelen kan er iets heel moois ontstaan. We've got the power!
 

Nederlands publicatie over danstherapie


Wist je dat verschillende leden aan het werk zijn om een eigen hoofdstuk te schrijven voor het eerste Nederlandse Danstherapie boek? Najaar 2018 hadden wij namelijk een jubileumjaar. We bestonden 25 jaar.
In 2013 zijn verschillende leden begonnen met het opzetten van toen nog de Sectie danstherapie onder de Nederlandse Vereniging Creatieve Therapie waaronder Trudy van Peer, Sasja Quaadtvliet, Rosemarie Samaritter, Astrid Struijk en Renate Hoenselaar. In 2016 is de NVCT opgegaan in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen en is de sectie danstherapie overgegaan naar de NVDAT. 
Dit 25 jarig jubileum vieren we door een eerste Nederlandse publicatie over danstherapie uit te geven. De editingfase is bijna voorbij en we zijn bijna klaar om de publicatie te laten drukken! Houd de nieuwsbrieven en Facebook-pagina in de gaten voor updates!