​NIEUWS

Ledendag

Om jullie input als leden ook op een andere manier vorm te kunnen vangen: Het NVDAT-bestuur wil dit jaar graag met zoveel mogelijk actieve leden van de NVDAT - en ook met diegenen die dat zouden willen worden - een keer bij elkaar komen om vrijuit te associëren over de toekomst van danstherapie, danstherapeuten en de NVDAT. Als je daaraan mee wilt doen, ben je welkom op één van de volgende data: zaterdag 18 Mei of zaterdag 15 Juni in mijn praktijkruimte in Amsterdam, van 13-16 uur. Geef je op door een mailtje te sturen.

ALV

Afgelopen 9 maart was onze jaarlijkse ALV gevolgd door een workshop van Lina Fuhrmann en Maartje Jaspers over de GMVT. Hoe kunnen we als danstherapeuten hier een bijdrage aan leveren en wat voor meerwaarde heeft het voor ons als danstherapeuten. We hebben de transdiagnostische factoren omgezet naar het lichaam en danstherapie. Lina en Maartje gaan hier komende tijd mee aan de slag om de verworven informatie om te zetten naar materiaal voor de GMVT. De dag werd gemiddeld beoordeeld met een 8,5! Meer informatie over de GMVT vind je hier.

Een review van Roos Boezer en Romy Heitbrink:
Roos Boezer: Afgelopen 9 maart vond de algemene ledenvergadering plaats. Deze ALV stond in het teken van diverse mededelingen, notulen 2018, het jaarverslag, de generieke module vaktherapie, installatie nieuwe bestuursleden en overige punten als doorontwikkeling format werkvormen en vacatures/openstaande taken. De vergadering was interessant, verdiepend en leerzaam. Als lid kreeg je de mogelijkheid om inbreng te geven, er ontstonden onder andere interessante discussies, die het absoluut waard zijn om nogmaals op terug te komen.  Ook namen we afscheid van Rosemarie Samaritter, het bestuur van de NVDAT had een prachtig dansant afscheid vormgegeven. 

Voor ons (Roos Boezer en Romy Heitbrink) was 9 maart de eerste ALV die wij hebben bijgewoond. Als (jonge/startende) danstherapeuten was het erg interessant om bij deze vergadering bij te mogen zijn. De kennis en gedrevenheid van het bestuur en andere leden was motiverend en inspirerend voor ons. Ook heeft het ons gestimuleerd om meer en vaker betrokken te zijn bij de vereniging!

Romy schrijft:
Voor mij was dit mijn eerste ALV en workshop dag als studentlid van de Nvdat. En wat ben ik blij dat ik er geweest ben. De workshop over de generieke module vaktherapie was verhelderend, interessant en zorgde er bij mij voor dat ik aan het aan denken gezet werd. Het feit dat wij, als aanwezigen, de mogelijkheid kregen om zowel in ons hoofd als in ons lijf te kunnen ervaren en delen over hoe wij aankijken tegen de generieke module vaktherapie, maakte me alert en zorgde voor een gevoel van betrokkenheid en samenzijn/samenwerking. Wat vind ik hier nou eigenlijk van? Hoe zie ik het? Hoe zien anderen het? En hoe zou ik het graag zien, met mijn toekomst als danstherapeut in het vizier. Al deze hierboven genoemde zaken kwamen aan bod en door samen te sparren, delen, bewegen en onze krachten te bundelen kan er iets heel moois ontstaan. We've got the power!
 

Nederlands publicatie over danstherapie


Wist je dat verschillende leden aan het werk zijn om een eigen hoofdstuk te schrijven voor het eerste Nederlandse Danstherapie boek? Najaar 2018 hadden wij namelijk een jubileumjaar. We bestonden 25 jaar.
In 2013 zijn verschillende leden begonnen met het opzetten van toen nog de Sectie danstherapie onder de Nederlandse Vereniging Creatieve Therapie waaronder Trudy van Peer, Sasja Quaadtvliet, Rosemarie Samaritter, Astrid Struijk en Renate Hoenselaar. In 2016 is de NVCT opgegaan in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen en is de sectie danstherapie overgegaan naar de NVDAT. 
Dit 25 jarig jubileum vieren we door een eerste Nederlandse publicatie over danstherapie uit te geven. De editingfase is bijna voorbij en we zijn bijna klaar om de publicatie te laten drukken! Houd de nieuwsbrieven en Facebook-pagina in de gaten voor updates!