Erkende opleidingen

Erkende opleidingen

Toelaatbaar voor het lidmaatschap van de Nederlandse Verenigingen voor Danstherapie zijn:


Opleidingen in Nederland

Afgestudeerden aan een door de NVAO geaccrediteerde opleiding en door de verenigingen erkende bachelor of masteropleiding in een van de vaktherapeutische beroepen, te weten:

 

Daarnaast zijn erkend:

  • Zuyd Hogeschool, Heerlen; Master of Arts Therapies
  • HAN, Nijmegen/Katholische Hochschule Freiburg; International Master of Arts Therapies

Deze geven alleen toegang tot lidmaatschap van de NVDAT indien er voldoende vooropleiding in een van de vaktherapeutische disciplines is gevolgd.

 

Opleidingen in het buitenland

Afgestudeerden van een door de beroepsverenigingen erkende buitenlandse bachelor of masteropleiding:

Indien afgestudeerden een opleiding in het buitenland hebben behaald, anders dan hierboven genoemd, kunnen zij lid worden indien het behaalde diploma door het Nuffic wordt erkend als equivalent van een Nederlandse opleiding en indien de erkende opleidingen in Nederland deze erkenning accorderen.

 

Overig erkende danstherapie opleidingen

Beroepsbeoefenaren die beschikken over een actuele registratie DTR (Dance Therapist Registered with the American Dance Therapy Association

Voorlopers van de erkende opleidingen


Op basis van het CONO-beroepenschema komen als vaktherapeuten alleen in aanmerking personen die een van de hierboven genoemde erkende opleidingen hebben gevolgd. Er werden echter ook al vaktherapeuten opgeleid voordat het systeem van geaccrediteerde bachelor en masteropleidingen werd ingevoerd, bijvoorbeeld aan door de HBO-Raad erkende post-hbo-opleidingen en particuliere opleidingen (deze zijn vaak de voorloper geweest van de latere, erkende hbo-opleiding). Deze opleidingen zijn samen met de beroepsverenigingen én in overleg met de geaccrediteerde hbo-opleidingen beoordeeld en door het CONO (kamer Vaktherapie) equivalent bevonden. In dit kader zijn de volgende (voorloper-)opleidingen erkend:

Kreatieve Therapie (beeldend, drama, muziek,dans) van de Akademie voor Educatieve Arbeid Kopse Hof (Rooms Katholiek), Nijmegen, vanaf 1978.


​Zie je jouw opleiding er niet bij staan? Neem dan contact met ons op: nvdat.info@vaktherapie.nl Via de FVB kun je je met een geldige diploma aanmelden: Meld je nu aan!