Lid worden?

Lidmaatschap


Er zijn vier vormen van lidmaatschap:

  • Normaal lidmaatschap
  • Reductielidmaatschap
  • Belangstellend lidmaatschap
  • Studenten lidmaatschap

Via de FVB kun je je aanmelden. Hieronder kun je meer informatie lezen over de verschillende lidmaatschappen en waar je aan moet voldoen.


Normaal lidmaatschap

Dit lidmaatschap is voor danstherapeuten die als zodanig zijn opgeleid via 1 van de door de NVDAT erkende opleidingen en, al dan niet, werkzaam zijn als danstherapeut. Hiermee ondersteun je de ontwikkeling van de danstherapie in Nederland en heb je bovendien veel voordelen. Wil je weten welke voordelen dat zijn? Klik dan hier

Kosten: € 400 euro per jaar 


Reductielidmaatschap

Deze vorm van lidmaatschap is bedoeld voor net-afgestudeerd danstherapeuten aan opleidingen die door de NVDAT erkend zijn. Het gaat om leden voor wie het nog lastig is om direct een (volledige) baan als danstherapeut te vinden of die er bijvoorbeeld voor kiezen om naast een baan als danstherapeut nog verder te studeren. Wil je weten welke voordelen dat zijn? Klik dan hier

Kosten: € 275 euro per jaar


Belangstellend lidmaatschap

Belangstellend lidmaatschap is bedoeld voor mensen die betrokken willen zijn bij de NVDAT, maar zelf geen actief beoefenaar (meer) zijn. Je ontvangt van het Tijdschrift voor Vaktherapie, uitnodigingen voor studiedagen en je kunt deelnemen aan bijeenkomsten van werkveldgroepen. Hoewel je welkom bent op de algemene ledenvergadering, mag je hier niet je officiële stem uitbrengen. 

Kosten: € 275 euro per jaar 
 

Tweede lidmaatschap

Wanneer je werkzaam en/of studerend bent in meerdere vakgebieden, dan kun je gebruik maken van een voordelig tweede lidmaatschap (in bovengenoemde lidmaatschapsvormen).

Kosten: € 90 euro per jaar


Verkrijgen van een normaal- of reductielidmaatschap

Een lidmaatschap kan direct bij aanmelding worden verkregen indien men in het bezit is van een diploma dat wordt uitgegeven door een van de door de NVDAT erkende opleidingen. Op deze pagina kun je de erkende opleidingen danstherapie vinden.

N.B: In sommige CAO’s is geregeld dat de werkgever een deel van de contributie vergoedt (zie CAO, zie FAQ pagina …). Na volledige betaling van uw contributie ontvangt u van de vereniging een betalingsbewijs. Deze kun je dan aan uw werkgever overhandigen. 


Studenten lidmaatschap

Het studentlidmaatschap is bedoeld voor studenten die aantoonbaar studeren aan één van de opleidingen die opleiden tot de kwalificatie beginnend beroepsbeoefenaar en die tevens door de NVDAT erkend zijn. â€‹Zie hier voor meer informatie.

Kosten: € 90 euro per jaar

Aanmeldformulier

Bent u al eerder lid geweest/heeft u zich eerder aangemeld?
Ja