Generieke module Vaktherapie

Generieke module Vaktherapie

De NVDAT werkt samen met de andere vaktherapievereningingen samen aan het verwezenlijken van een Generieke Module voor Vaktherapie. Lina Fuhrmann, Maartje Jaspers zijn voor de NVDAT de gezichten van de GMVT.

Met de Generieke module Vaktherapie komt niet alleen informatie beschikbaar voor cliënten en hun naasten, maar ook voor zorgprofessionals en inkopers van vaktherapie. Met deze module kunnen we onduidelijkheden die leven rond vaktherapie ophelderen. Vaak is bijvoorbeeld niet duidelijk welke interventies er precies onder vaktherapie vallen en bij welke stoornis of klacht deze worden toegepast. Ook is vaak onduidelijk wat de te verwachten resultaten zijn en wat de vergoedingsmogelijkheden zijn.

Alle informatie over vaktherapie komt voor iedereen beschikbaar met deze Generieke Module Vaktherapie. Daarnaast is de Generieke Module Vaktherapie een belangrijke bouwsteen die kan worden ingevoerd in diverse zorgstandaarden voor psychische stoornissen. Wil je meer lezen over de totstandkoming en de achtergrond van de Generieke module Vaktherapie, lees dan de artikelen die eerder in het Tijdschrift voor vaktherapie zijn verschenen hierover. 

Voor meer informatie, klik door naar de FVB-site.
 

Laatste informatie vanuit de GMVT

De groep is volop bezig om zowel de implementatie van de GMVT te ondersteunen als ook het proces van herziening aan de hand van het onderhoudsplan vorm te geven. Zo zijn er onder andere twee subgroepen gestart die pogen om zowel vaktherapie voor kind&jeugd als ook voor ouderen een stem te geven in de toekomstige GMVT. Maartje Jaspers en Janna Kamp vertegenwoordigen de danstherapie in dit proces.

Een ander thema uit het onderhoudsplan is het genuanceerd bespreken van de transdiagnostische factoren zoals deze zijn omschreven in de huidige GMVT. Deze keer deelt Dione Dijkman haar ervaringen rondom implementatie van de TDF binnen haar werkplek. We denken dat het zeer waardevol is om ervaringen, overpeinzingen, onderzoek en vragen te delen met elkaar. Neem contact met ons op als jij ook je ervaringen wilt delen. 

Het belang van koffiemachinepraat en de Trans Diagnostische Factoren of te wel:  Het implementeren van de TDF binnen een organisatie

Dione Dijkman, MA danstherapeut, werkzaam in de functie als psychomotorische therapeut bij de militaire geestelijke gezondheidszorg (MGGZ)

Binnen de organisatie waar ik werk zijn wij vaktherapeuten sinds een jaar of twee bezig om de transdiagnostisch factoren, zoals nu omschreven in de GMVT bekendheid te geven. Wij zijn een beeldend- en dramatherapeut en danstherapeut (in functie als psychomotorisch therapeut). Een vakgroep uit drie, een kleine speler binnen een grote organisatie die moeizaam en traag met veranderingen weet om te gaan. Inmiddels hadden we al eerder geleerd meer strategisch te werk te gaan in plaats van te pro-actief en terug gefloten te worden

We hebben in eerste instantie met elkaar uitgezocht dat we eigenlijk al met transdiagnostische factoren werken. Dat de aanvragen die we voor vaktherapie binnen krijgen veelal klacht gericht zijn. Klachten en hulpvragen die uitstekend vallen binnen de transdiagnostische factoren.

We zijn de term transdiagnostische factoren tijdens overleg momenten (zowel met leidinggevende als met verwijzende behandelaren) gaan uitspreken. Doel: woordbekendheid geven binnen de organisatie en met elkaar kijken hoe collega’s en de organisatie het wel/niet oppakt. 

Druppelsgewijs hebben we onze leidinggevende in eerste instantie geïnformeerd nieuwsgierig gemaakt en zo gaandeweg meer inhoudelijk op de hoogte gebracht. Sinds een paar weken horen we  onze leidinggevende het ook hardop uitspreken; ‘ de vaktherapeuten werken vanuit de transdiagnostische factoren”.  Dit is juist nu van belang omdat de diverse zorgprogramma’s en generieke modules komende tijd worden herschreven. Doordat onze leidinggevende nu om is kunnen we steviger staan in discussies die we al regelmatig hebben gevoerd en nog zullen gaan voeren.

Ook hebben we een nieuwe cliënten/verwijzers folder geschreven. In het algemene deel over vaktherapie hebben we in een klein schema de TDF weer geven onder het hoofdstuk doelstellingen. We hebben de omschrijvingen zo aangepast dat het binnen onze doelgroep past. Ook hier eenvoudig gehouden (geen onderscheid tussen de drie vaktherapieën)  zodat we zo min mogelijk hoeven uit te leggen en het zoveel mogelijk in eigen hand kunnen houden. En uiteraard staat de website www.vaktherapie.nlvermeld en de verwijzing naar de generieke module vaktherapie. Deze nieuwe folder delen we eind november uit tijdens het referaat; vaktherapie binnen de MGGZ’  die we voor onze organisatie gaan geven. 

De volgende stap die we aan het maken zijn is het aanmeldformulier aan te passen. Dit is ook een proces van de lange adem voordat het door de vele lagen kan worden goedgekeurd. Maar van essentieel belang doordat er vanuit de digitale aanmeldingen in de toekomst mogelijk overzicht voor eventueel onderzoek gehaald kan gaan worden.

Door bovenstaande strategische stappen te hebben gezet hopen we als vaktherapeuten een basis te hebben gecreëerd waar we de toekomstige invulling van TDF kunnen voortzetten. 
 

Generieke Module Vaktherapie voor kind&jeugd

In de generieke module vaktherapie GMVT wordt beschreven hoe vaktherapie is georganiseerd, wat het inhoudt, voor wie het is bedoeld en op welke wijze psychische aandoeningen met behulp van vaktherapie kunnen worden behandeld. 

Voor vaktherapeuten die werken met kinderen is er echter een groot bezwaar, een grote maar…… het document is geënt op het werken met volwassenen en klopt onvoldoende voor de vaktherapie kind en jeugd.

Contact

Heb je vragen, wil je meer informatie of wil je je ervaring delen, neem dan contact op met Lina en Maartje via nvdat.gmvt@gmail.com 

 

Handige documenten