Bestuur en actieve leden

Bestuur

Op deze pagina zie je wie het huidige bestuur van de NVDAT bemannen en vind je de vacatures gerelateerd aan het NVDAT-bestuur en de gekoppelde commisies en projecten. Voor informatie kun je altijd mailen

Chantal van Elswijk - Voorzitter

Mijn naam is Chantal van Elswijk en sinds juni 2021 mag ik mij voorzitter van de NVDAT noemen. Als voorzitter houd ik het overzicht binnen het bestuur van de NVDAT en zit ik onze vergaderingen voor. 
Daarnaast neem ik zitting in het Algemeen Bestuur van de FVB, samen met de voorzitters van de andere aangesloten beroepsverenigingen. In deze vergaderingen komen allerlei zaken die vaktherapie breed van belang zijn ter sprake en worden
gezamenlijk besluiten genomen over beleid, jaarplannen en andere actuele zaken. Hierin is het van belang om verenging overstijgend te denken en de gezamenlijke doelen na te streven. 
Ik heb de opleiding dans- en bewegingstherapie aan Zuyd Hogeschool in Heerlen gevolgd. Momenteel woon ik in Rotterdam en ben ik als groepsbehandelaar/danstherapeut werkzaam bij Mentaal Beter.

 

Roos Boezer - Secretaris

Ik ben Roos Boezer, ik ben 26 jaar en ben inmiddels ruim 4 jaar werkzaam als dans- en bewegingstherapeut bij Koninklijk Kentalis (Brabant). Om een steentje bij te dragen aan onze beroepsvereniging, ondersteun ik het bestuur als secretaris. Ik zou mijzelf omschrijven als praktisch en communicatief, iets wat bij de rol als secretaris past!


Fanny Croonen - Belangenbehartiger

Als belangenbehartiger kun je bij mij terecht met allerlei vragen. Bijvoorbeeld over je CAO, over de jeugdwet, opleidingen, maar ik bespreek met andere belangenbehartigers ook o.a. de aanvraag beschermde opleidingstitel, wijzigingen binnen het Register Vaktherapie en in de wereld van verzekeringen. Ik houd contact met de belangenbehartiger van de FVB en houd onze internationale contacten warm bij de EADMT.
 

Inéz van Heijningen- PR & Communicatie

Mijn naam is Inéz van Heijningen en sinds 2024 vervul ik de rol en taken van PR en communicatie binnen het bestuur van de NVDAT. Bij mij kun je terecht voor vragen over onder andere het verspreiden van informatie, evenementen, vacatures, publicaties en al het andere wat je graag gecommuniceerd wil hebben. Ik zorg er voor dat alle actuele informatie gedeeld wordt via de nieuwsbrief van NVDAT, deze website en/of via de sociale media kanalen. Op deze manier probeer ik zo veel mogelijk verbinding te leggen tussen de leden en de wereld van vaktherapie.