Evenement aanmelden voor de agenda

Bijeenkomst aanmelden voor de agenda

Wil je een congres, symposium, studiedag, workshop, lezing of cursus aanmelden voor de FVB-Agenda? Dit kan. Wij nemen het op in onze agenda als het relevant is voor vaktherapeuten. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

Stuur een korte beschrijving met de doelgroep, locatie, datum en tijd, de kosten, eventuele accreditatiepunten en de wijze van aanmelden naar info@vaktherapie.nl. Wij zullen het dan op de Agenda plaatsen.