Vergoedingen

Vergoedingen

Als vrijgevestigde wil je graag weten welke zorgverzekeraars danstherapie vergoeden. Kijk voor een actueel overzicht op de website Zorgwijzer.nl. Alleen die zorgverzekeraars waar FVB achter staat of niets vergoeden danstherapie. 
 

De FVB schrijft elk jaar weer alle zorgverzekeraars aan met de vraag of ze danstherapie willen opnemen in hun pakket. Aangezien het nog steeds niet gelukt is om in de BIG registratie te komen kunnen wij alleen vergoed worden binnen de aanvullende verzekering, alternatieve geneeswijze. 
Let op: wij zijn geen alternatieve of complementaire genezers maar dit is waar de zorgverzekeraars ons onder hebben laten vallen. De FVB is nog steeds bezig om de vaktherapeuten, die immers een geaccrediteerde opleiding hebben en een register, op te nemen in de BIG zodat we vanuit de basiszorg vergoed worden. Dit is echter een proces met een lange adem. 


Er zijn ook andere wegen waarop clienten de danstherapie vergoed kunnen krijgen. Kijk hiervoor op www.fvb.vaktherapie.nl/vergoedingen-en-facturatie
 

Wil jij dat danstherapie vergoed blijft? Laat je clienten dan vooral de tevredenheidsvragenlijst aan het einde van het traject invullen. Dit kan online via: tevredenheidsonderzoek VVT.  
Hoe meer wij kunnen aantonen dat men danstherapie belangrijk vind als behandeling hoe meer zorgverzekeraars ons op zullen nemen in hun pakket.