PR en communicatie

PR en communicatie

De NVDAT zet zich in, samen met de FVB, om danstherapie binnen Nederland te profileren. Dit gebeurt in samenwerking met de FVB en de andere verenigingen door o.a. de Week van de Vaktherapie te faciliteren. Deze week zal vanaf 2017 elke jaar plaatsvinden. Kijk vooral op de site voor de lopende activiteiten en welk PR materiaal er beschikbaar is.

Naast het profileren van ons vak zorgt de portefeuillehouden PR. Communicatie dat de folders up to date zijn, wordt de website bijgehouden, wordt er gezorgd dat de sociale media bijgehouden wordt, neemt hij/zij deel aan FVB - PR Communicatie vergadering en houd het contact met de PR en Communicatiemedewerker van de FVB.
 

Sociale Media

De NVDAT heeft een LinkedIn groep en een Facebook-groep en Facebook-pagina. Wil jij weten wat er 'nu' speelt onder leden en ons vakgebied meld je dan aan.

Regelmatig stuurt de NVDAT ook nieuwsbrieven, je ontvang deze als je lid bent van de beroepsvereniging.

De NVDAT heeft ook meegewerkt aan Vaktherapie in Beeld: een therapeut en twee clienten vertellen wat danstherapie is en hoe zij dit hebben ervaren.

 

 

 

 

De NVDAT heeft bijgedragen aan het maken van een Europese film over danstherapie:

Resilient Lives Documentary Trailer (2016) Building Strength Through Dance Movement Therapy