Cao's

Cao's

Als NVDAT zijn we via de FVB collectief lid van de FBZ (Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg) en van het AC (Ambtenarencentrum). Als FVB verzorgen we de collectieve belangenbehartiging. De FBZ en het AC verzorgen hiervan het arbeidsvoorwaardelijke gedeelte. De FBZ en het AC onderhandelen namens de beroepsverenigingen aan cao-tafels voor de zorg, de rijksoverheid en het primair onderwijs over thema's als salaris, arbeidsduur, veranderende wet- en regelgeving, je zorgverzekering en je pensioen.

De FBZ zorgt voor de collectieve belangenbehartiging voor onder andere de onderstaande cao’s:

 

Het AC zorgt voor de collectieve belangenbehartiging voor onder ander de onderstaande cao’s:

CAO Primair Onderwijs
CAO Defensie
CAO Rijk (Dienst Justitiële Inrichtingen)


Medezeggenschap (OR)

Steeds meer onderwerpen die voorheen in een cao werden geregeld, komen terecht op de tafel van de OR van een instelling. Daarnaast staat de werkgelegenheid in verschillende branches zwaar onder druk. Dit betekent dat in veel instellingen reorganisaties plaatsvinden. De OR speelt onder meer een belangrijke rol bij reorganisaties. Daarom is het belangrijk dat de werknemersbelangen van de achterban van beroepsorganisaties aangesloten bij de FBZ ook in de OR worden vertegenwoordigd.

Wil je een rol hebben in de medezeggenschap bij jouw werkgever, dan kun je lid worden van de Ondernemingsraad. Voor nieuwe en zittende OR-leden is er een toolkit met praktische informatie en tips. Dit is een uitgave van werknemersorganisatie FBZ die ook namens ons als FVB onderhandelt over cao's en sociaal plannen bij fusies en reorganisaties. Een OR is in die zin een samenwerkingspartner voor de FBZ. 

Meer informatie over Medenzeggenschap en de ondersteuning van de FBZ vindt je hier.
 

Handige documenten

Arbeidsvoorwaardenbeleid FBZ voor 2019
Kijk hier voor een overzicht van veel gestelde vragen aan de FBZ.