Home

Welkom op de website van de NVDAT

NVDAT staat voor Nederlandse Vereniging voor Danstherapie. De NVDAT is als zelfstandige beroepsvereniging lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

Therapeuten behorend tot deze vaktherapeutische beroepen behandelen cliënten met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen. Als FVB maken we ons sterk voor een goede positionering van het vak en de vaktherapeutische professionals op landelijk en regionaal/lokaal niveau. 

Kijk ook eens naar een van deze filmpjes waar zowel vaktherapeuten aan het woord komen, als mensen die een behandeling gevolgd hebben en vertellen over hun ervaringen. Meer filmpjes kun je hier vinden. 

Voor informatie voor clienten en verwijzers kijk op danstherapie.info.