03
jun

8e Werkdag Oudemolen voor muziektherapeuten en belangstellenden!

Activiteit
09:30 - 17:00
- Downloaden als iCal

Werkdag Diagnostiek In Antroposofische Muziektherapie (DIAM) door Anne Margreet Muller met medewerking van Edmond Schoorel.

In 2016 sloot ik een Master muziektherapie af met een onderzoek naar diagnostiek. Uit het met een wetenschappelijke methode doorwerken van verslagen van mijn voorgangster op het Kindertherapeuticum ontstond een werkzame opzet. Waarnemingen van muzikale uitingen worden daarin geordend en samengevoegd tot een inzichtelijk beeld, waarin o.a. drieledigheid een rol speelt. Het concept van onder- en bovenstroom kwam uit het onderzoeksproces naar voren.

Intussen zijn er 7 werkdagen gehouden en blijkt DIAM een werkzaam ‘instrument’, zowel in het werken met kinderen als met volwassenen.

De dag begint met een inleiding in het antroposofisch mensbeeld, met accent op onder- en bovenstroom en drieledigheid, de achtergrond voor het DIAM, door Edmond Schoorel. Daarna gaan we aan de slag met het DIAM in de praktijk. Aan de hand van meegebrachte casussen wordt het werken met DIAM geoefend. De fenomenologisch diagnostische stappen waarnemen, patroon herkennen en het vormen van een samenhangend beeld komen daarbij aan bod.

Dagprogramma 8e werkdag DIAM te Oudemolen.

 9.30     aankomst, koffie, kleine rondleiding op Zorgboerderij Oudemolen, kennismaken

10.00     korte inleiding, dagprogramma, ontstaan van DIAM

10.15     Menskunde, muziektherapie en de twee stromen, Edmond Schoorel.

11.45     korte pauze

12.00     inleiding in DIAM, de eerste stappen in de fenomenologie: waarnemen – beschrijven. Daarin is plaats voor:

- het diagnostisch instrument: diagnostische sessie

- omgaan met de observatielijst

- een eigen casus invoeren in de observatielijst

- wat werkt en wat niet, gemis, onduidelijkheden?

12.50     lunch (eigen brood mee)

13.30     vervolg op de ochtend en vervolgens van observatie naar patronen herkennen en het samenhangende beeld. Besproken wordt:

- de twaalf categorieën, 4 x 3 en 3 x 4, en hoe deze samenhangen, verbinding met menskunde.

- de eigen casus en de categorieën

- bespreken van ervaringen met observatielijst en categorieën

- samenhangen met mensbeeld

Tussendoor thee.

16.30     napraten, afronden.

 

Datum: 3 juni 2023.

Plaats: Zorgboerderij Oudemolen, Hoofdweg 114, 9484 TB Oudemolen (Dr).

Kosten: vrijwillige bijdrage voor de Stichting Vrienden van het Kindertherapeuticum.

Aanmelden bij Anne Margreet Muller annemargreetmuller4@gmail.com (06 5111 2606)

Na aanmelding wordt een samenvatting van DIAM (Handboek) per mail toegestuurd, om alvast door te lezen. Vergeet niet een eigen casus mee te nemen!

Inschrijven

Schrijf je in voor deze bijeenkomst.


Inschrijven voor deze bijeenkomst is niet (meer) mogelijk.