In loondienst? Vergeet dan niet je contributie terug te vragen!

02 mei 2023

Vorige week heb je de factuur voor de contributie van jouw beroepsvereniging over 2023 ontvangen. Deze contributie heeft de status van vakbondscontributie. Wist je dat jij als vaktherapeut verschillende mogelijkheden hebt om jouw contributie (gedeeltelijk) via jouw werkgever vergoed te krijgen?

Als je in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie van jouw vereniging over dit jaar, dan moet je dit zelf bij je werkgever kenbaar maken. Het levert je in elk geval flink voordeel op. Je kunt jouw verzoek tot half november bij je werkgever indienen, maar het advies is om dit te doen in de eerste helft van het kalenderjaar.

Meer weten? 
Bekijk hier de informatie over het terugvragen van de contributie op de website van FBZ. Direct naar je cao om te kijken wat op jouw situatie van toepassing is? Kijk hier voor een overzicht van alle cao's waar vaktherapeuten onder vallen.