Handige tool Afwegingskader Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

08 januari 2024

Als vaktherapeut kan je jezelf soms afvragen of alles bij iemand thuis wel goed gaat en of er misschien sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt je met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Én met de beslissing of je wel of niet melding gaat maken bij Veilig Thuis.

De meldcode geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Het is onderdeel van de professionele standaard en bestaat uit een stappenplan met een afwegingskader. Op basis van een basismodel met vijf stappen kan een organisatie zijn of haar eigen meldcode ontwikkelen.

Het afwegen of je bij Veilig Thuis gaat melden kan erg lastig zijn. Sinds 2019 zijn daarom de vijf stappen in het basismodel uitgebreid met een afwegingskader in stap 4 en 5 van de meldcode. De FVB ontwikkelde samen met 14 beroepsverenigingen het afwegingskader voor de beroepsgroepen vaktherapeuten, pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- gezinsprofessionals.

Een handige tool om de vijf afwegingsvragen te doorlopen en notities te maken vind je hier. De tool (en de gehle website) is mede mogelijk gemaakt door de FVB. Dit kan je ondersteunen bij het maken van de keuze of je wel of niet gaat melden. 

Meer lezen over het meldcode? Lees dan hier verder.