GEM en vaktherapie: bouwen aan een nieuw ggz-landschap

23 april 2024

Het is inmiddels bekend: sinds oktober 2023 zijn we als FVB een samenwerking aangegaan met GEM (Ecosysteem Mentale Gezondheid). Dit biedt kansen voor vaktherapeuten in de ggz om concreet bij te dragen aan het inrichten van een nieuw ggz-zorglandschap. Terwijl er in de verschillende regio's al vaktherapeuten aansluiten bij GEM-projecten, besteed GEM ook aandacht aan het verder bekend maken van GEM onder vaktherapeuten.

Wat is GEM ook alweer?
GEM (Ecosysteem Mentale Gezondheid) houdt zich sinds 2020 bezig met de uitdaging om de visie op psychisch lijden vanuit De Nieuwe GGZ in co-creatie te bewijzen, organiseren en financieren. De GEM-hypothese is dat de zorg niet verbetert door de match van de vraag met het bestaande ggz-aanbod te optimaliseren, maar door in gezamenlijkheid een antwoord te formuleren op de vraag van de cliënt. Dit antwoord moet gevonden worden in een veel ruimer palet van mogelijke interventies dan momenteel geboden wordt. Dat vraagt om een verruiming van zinvolle en relevante interventies. Hierbij betrekt GEM nadrukkelijk ook ervaringsdeskundigheid, welzijnsaanbod en aanbod uit het publieke domein. Voor GEM is duidelijk dat het aanbod, de organisatie en financiering van zorgverlening daartoe opnieuw ingericht zullen moeten worden.

GEM-projecten en vaktherapie
GEM experimenteert en leert sinds januari 2022 in inmiddels 5 regio's in Nederland: Doetinchem, Harderwijk, Midden-IJssel, Amsterdam Zuidoost en het Rijk van Nijmegen. Bij elk van deze regio's zijn ook vaktherapeuten aangesloten. Hier heb je in de afgelopen maandan de eerste updates van kunnen lezen in de nieuwsberichten. Meer weten over deze projecten? Klik dan hier.

Wil je wel eens meer weten over GEM en vaktherapie?
Vind je het leuk om een keer wat meer te horen over GEM in het algemeen en over een specifiek GEM-project in het bijzonder? Op 7 juni spreken Jim van Os (Hoogleraar Psychiatrie en één van de initiatiefnemers van GEM) en Manon Binnenmars (Psychomotorisch therapeut bij GGNet en als vaktherapeut aangesloten bij GEM-porject Doetinchem) op het Symposium 'FEELING GOOD!'. Een mooie kans om meer te horen over de ggz als complex probleem en de rol van vaktherapie in de transformatie en over het GEM-project in Doetinchem.