Kijkje in de keuken van… Marte Goes, beleidsadviseur Jeugd bij de FVB

28 mei 2024

De FVB: wat is dat nu eigenlijk? Wie werken er? En wat doen ze voor jou als lid? Elke maand geven we een kijkje in de keuken van de FVB. Dit keer kijken we in de ‘keuken’ van beleidsadviseur Jeugd Marte Goes. Ze werkt sinds december 2022 bij de FVB. 

Wat is je functie en wat zijn op dit moment jouw belangrijkste werkzaamheden? 
Ik ben beleidsadviseur Jeugd. Samen met de andere twee beleidsadviseurs vertegenwoordigen we de belangen van vaktherapeuten richting stakeholders, zoals VWS en financiers. Een voorbeeld hiervan is het opstellen van het tijdschriftje ‘Aanbesteden in de jeugdhulp’. In de jeugdhulp loopt de contractering van vaktherapie via gemeenten en dat kan erg ingewikkeld worden. Daarom heb ik de afgelopen maanden een boekje opgesteld met verschillende casussen en tips voor vrijgevestigde vaktherapeuten.
 
Sinds wanneer werk je bij de FVB? 
Ik ben in december 2022 bij de FVB komen werken, dus ik werk er nu 1,5 jaar. Daarmee ben ik al een van de oudgedienden in ons jonge team ;) 
 
Kende je vaktherapie? 
Mijn vader had muziektherapie en heeft hier veel aan gehad. De andere disciplines heb ik tijdens het werken bij de FVB leren kennen. 
 
Waar ben jij vandaag jouw werkdag mee begonnen? 
Een kopje koffie, een blik op mijn agenda en mijn mailbox. Zo kan ik rustig opstarten en me voorbereiden op de rest van de dag. 
 
Wat heb je deze week op de planning staan?
Deze week heb ik een overleg met alle kennisinnovatoren van de beroepsverenigingen. Hierin bespreken we updates over richtlijnen en onderzoek. Ook heb ik een overleg met de belangenbehartigers van de beroepsverenigingen. Hierbij bespreken we welke signalen er van vaktherapeuten komen, hoe we hier iets mee kunnen gaan doen en welke stappen er naar stakeholders zijn gezet. Een van deze stappen richting stakeholders zijn de position papers. We schrijven drie position papers die laten zien wat de knelpunten van vaktherapie in Nederland zijn en hoe vaktherapie bij kan dragen aan een gezonder Nederland. 

Naast contact met de beroepsverenigingen heb ik deze week ook overleg met de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd, SBJ. Samen met 10  andere beroepsverenigingen in de jeugdhulp werken we onder andere aan de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd. Ook heb ik een overleg met iemand van Kwaliteit en Blijvend Leren, KBL. Dit netwerk is net opgestart en werkt aan het verhogen van de kwaliteit in de jeugdhulp. En verder vragen beantwoorden van vaktherapeuten, mijn mail bijhouden en van alles uitwerken.  Genoeg te doen deze week! 
 
Stel, je staat in de lift en er stapt een onbekende in waar je een praatje mee maakt. Je hebt nog één verdieping te gaan en diegene wil graag weten wat jouw werk inhoudt. Wat zeg je dan? 
Ik ben beleidsadviseur Jeugd bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Ken je de FVB? Nee? Oké, dat is een koepel van zeven beroepsverenigingen van vaktherapeuten die werken aan de mentale gezondheid van Nederlanders. Misschien zegt één van de zeven je wel wat? Beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie. PLING, we zijn er! 
 
Wat zijn in jouw werk de belangrijkste dingen die je doet voor de leden? 
De belangrijkste dingen die ik doe voor vaktherapeuten zijn in kleine stapjes werken aan een betere toegankelijkheid van vaktherapie. Dit is soms meedenken met vaktherapeuten hoe zij hun punten duidelijk kunnen maken bij gemeenten of meer overstijgend hoe we stakeholders kennis kunnen laten met vaktherapie en de waarde daarvan.  
 
Je werkt 1,5 jaar bij de FVB. Wat valt je op?  
Het valt mij op hoeveel passie vaktherapeuten hebben en hoe bereid ze zijn om mee te denken, ook in hun vrije tijd. Daarnaast zijn er oneindig veel kansen waar we op in kunnen springen.  
 
Wat maakt jouw werk zo leuk? Waar ben je trots op? 
De afwisseling maakt mijn werk heel leuk. Er is altijd weer een nieuwe ontwikkeling waar we iets mee kunnen. Ook het enthousiasme van vaktherapeuten en de dankbaarheid als je elkaar hebt kunnen helpen maken het werk heel leuk. En ik ben wel een beetje trots op het aanbestedingsboekje en de positieve reacties daarop.  
 
Hoe breng jij  ‘doen, ervaren, effect’ in je dagelijkse werkzaamheden? 
Als beginnende werker (ik ben nog geen 2 jaar afgestudeerd) is veel nieuw. Dus het is iets nieuws doen, kijken hoe dat ervaren wordt en welke effecten dat mee brengt. En veel sparren om van meer ervaren collega’s te leren over hoe ik dingen het beste kan aanpakken.  
 
Hoe kijk je naar de toekomst van vaktherapie? Hoe verhouden jouw werkzaamheden zich hiertoe? 
Heel positief! We zitten aan steeds meer belangrijke tafels en zijn druk bezig om vaktherapie nog meer erkend, bekend en bewezen te maken. De mensen die echt weten wat vaktherapie is en wat het kan betekenen zijn heel meedenkend en willen vaktherapie heel graag als optie in het zorglandschap. Dit zullen er alleen maar meer worden! 
 
Wat wens je leden toe? Wat hoop je voor de komende jaren? 
Dat vaktherapeuten erkend worden voor het goede werk dat ze doen en wat minder moeten vechten voor hun welverdiende plek.