Schrijf je nu in voor de Vaktherapie-prijs 2025!

28 mei 2024

Eens in de 2 jaar reiken we tijdens het FVB-congres de Vaktherapie-prijs uit. Met deze prijs willen we bepaalde initiatieven of plannen waarderen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,- om het idee, plan, project of de aanpak (verder) uit te voeren en daarnaast uit het kunnen inzetten van 25 uur aan expertise of helpende handen voor de uitvoering. In 2018 deden we dit voor het eerst, in 2021 is het niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen. Tijdens het FVB-congres in 2025 zal de Vaktherapie-prijs voor de derde keer uitgereikt worden.


Thema: Veerkracht

Dit keer is het thema Veerkracht: het vermogen om terug te veren, goed te functioneren en door te groeien na een ingrijpende ervaring. Denk aan mentale, emotionele of sociale veerkracht. Hoe kan vaktherapie cliënten helpen om te herstellen van stress, tegenslagen en ingrijpende gebeurtenissen? Hoe draag je als vaktherapeut bij aan het ontwikkelen of vergroten van veerkracht bij cliënten? Zet je ook in op de veerkracht van bijvoorbeeld hun naasten?
Maar je kunt bij veerkracht ook denken aan de veerkracht die je als professional nodig hebt. Kun je bedreigingen omzetten in kansen? Hoe pas je je als vaktherapeut op een positieve manier aan bij tegenslagen? Veerkracht betekent een bepaalde souplesse om met veranderende omstandigheden om te gaan en regie te houden. Hoe doe je dat als professional en hoe zorg je ervoor dat je er sterker uitkomt?


Waar kun je dan aan denken als het om de Vaktherapie-prijs gaat?

  • Een innovatieve vaktherapeutische interventie die bijdraagt aan de veerkracht van cliënten.

  • Samenwerking met andere zorgprofessionals met gezamenlijk de insteek om te werken aan de veerkradht van cliënten op verschillende gebieden (fysieke veerkracht, financiële veerkracht, mentale veerkracht)

  • Samenwerking op beleidsniveau rond een bepaald thema om de 'veerkracht' van jou als professional, jouw praktijk of jouw organisatie te vergroten (bijvoorbeeld rondom wachtlijsten of de inkoop van jeugdhulp)

Maar verras ons vooral ook met jullie eigen initiatieven en ideeën!

Wie kunnen meedingen?
Het gaat altijd om een idee of initiatief dat bijdraagt aan het verstevigen van vaktherapie. FVB-initiatieven en initiatieven van de beroepsverenigingen zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt onder andere voor kennisnetwerken, commissies en werkgroepen van de FVB of van een bij de FVB aangesloten vereniging. Als indiener hoef je zelf geen lid te zijn van een bij de FVB aangesloten beroepsvereniging. Alle vaktherapeuten kunnen hun idee, plan, project of aanpak indienen om in aanmerking te komen voor deze prijs..


De jury en nominaties
De jury bestaat voor de Vaktherapie-prijs 2025 uit juryvoorzitter Pauline Zwart (voormalig voorzitter FVB-bestuur), de winnaar van de Vaktherapie-prijs 2023 Bram Peters, een vertegenwoordiger vanuit de Cliënten Adviesraad Vaktherapie (CAR)) en een of twee vaktherapeuten. De jury beoordeelt de binnengekomen inzendingen aan de hand van een aantal criteria en nomineert uiteindelijk 3 inzendingen. 

Inzendingen 2025
Tot vrijdag 1 november 2024 kun je jouw idee inzenden voor de Vaktherapie-prijs 2025. Kijk hier voor de criteria en de procedure. De jury komt hierna bij elkaar en nomineert 3 inzendingen. Tijdens het FVB-congres in 2025 zullen de genomineerden hun idee pitchen. De aanwezigen kunnen vervolgens stemmen op hun favoriete inzending. Aan het einde van de dag wordt de winnaar van de Vaktherapie-prijs 2025 bekend gemaakt. Wil je meedingen naar de Vaktherapie-prijs? Vul dan dit inschrijfformulier in.

Winnaar 2023
De winnaar van de Vaktherapie-prijs 2023 is Bram Peters-Schrama met zijn initiatief Genderidentiteitsreis. Kijk hier voor het juryrapport voor de Vaktherapie-prijs 2023 met de genomineerden en alle overige inzendingen. Hieronder is te zien hoe Ingrid Wiechers, directeur van de FVB, de Vaktherapie-prijs uitreikt aan Bram Peters-Schrama op het FVB-congres 2023.