Onderzoeksagenda

Om ook goede aansluiting te vinden bij de ontwikkelingen rondom onderzoek over vaktherapie heeft een kerngroep (vanuit NVDAT, opleidingen, werkveld en coördinatie door KI) een onderzoeksagenda opgesteld. Deze agenda is zeer positief ontvangen en heeft ertoe geleid dat wij inmiddels deelnemen aan de landelijke projectgroep strategische onderzoeksagenda van de FVB. De beroepsgroep is daarmee ook betrokken bij de ontwikkelingen van de landelijke onderzoeksagenda en kan deze mede vormen.

De evaluatie van de onderzoeksagenda zal in een apart document worden voorgelegd.

Hieronder vind je de meest actuele onderzoeksagenda van de NVDAT:

 

Onderzoeksagenda