Generieke module Vaktherapie

De NVDAT werkt samen met de andere vaktherapievereningingen samen aan het verwezenlijken van een Generieke Module voor Vaktherapie. Lina Fuhrmann is voor de NVDAT het gezicht van de GMVT.

Met de Generieke module Vaktherapie komt niet alleen informatie beschikbaar voor cliënten en hun naasten, maar ook voor zorgprofessionals en inkopers van vaktherapie. Met deze module kunnen we onduidelijkheden die leven rond vaktherapie ophelderen. Vaak is bijvoorbeeld niet duidelijk welke interventies er precies onder vaktherapie vallen en bij welke stoornis of klacht deze worden toegepast. Ook is vaak onduidelijk wat de te verwachten resultaten zijn en wat de vergoedingsmogelijkheden zijn.

Alle informatie over vaktherapie komt voor iedereen beschikbaar met deze Generieke Module Vaktherapie. Daarnaast is de Generieke Module Vaktherapie een belangrijke bouwsteen die kan worden ingevoerd in diverse zorgstandaarden voor psychische stoornissen. Wil je meer lezen over de totstandkoming en de achtergrond van de Generieke module Vaktherapie, lees dan de artikelen die eerder in het Tijdschrift voor vaktherapie zijn verschenen hierover. 

Voor meer informatie, klik door naar de FVB-site.

 

Handige documenten