Symposium: Krachten gebundeld!

Symposium: Krachten gebundeld!

10 juni 2023 in Breda

Klik hier om je aan te melden!

Dit jaar organiseert de NVDAT een symposium gericht op multidisciplinair samenwerken met danstherapie. Wij zien een kracht in de samenwerking met andere disciplines en het gebruik maken van methodieken en technieken uit andere stromingen. Tijdens dit symposium kun je twee workshops volgen. Er is keuzemogelijkheid tussen verschillende workshops, waar onderscheidt gemaakt wordt in doelgroep en/of discipline of methode. Dit symposium draagt bij aan de professionalisering van danstherapeuten en zorgt tevens voor de bredere bekendheid binnen de zorg in Nederland. Graag laten wij niet-vaktherapeuten ook kennismaken met de kracht van danstherapie en vice versa. 

Tijdens het symposium zullen er twee workshop rondes zijn, een ronde in de ochtend en een ronde in middag. Bij het aanmelden voor het symposium, kies je welke workshop je in de ochtend wil volgen en welke in de middag. Alle workshops verbinden danstherapie met een andere discipline en/of methodiek. Afhankelijk van de samenwerking is de workshop gericht op een bepaalde doelgroep. Lees hieronder de voorstel stukjes van de enthousiaste workshopgevers.
Datum:  10 juni 2023.

Locatie: Auris de Spreekhoorn in Breda. 
Dirk Hartogstraat 10, 4812 GE te Breda

Accreditatie: Deze workshop is geaccrediteerd voor 5 punten (Register Vaktherapie). 

Programma: 

09:30 – 10:00 uur Inloop

10:00 – 10:15 uur Opening symposium

10:15 – 12:30 uur Parallelsessie A: Kind & jeugd met Taal en Beweging

                             Parallelsessie B: Volwassenen en ACT

12:30 – 13:30 uur Lunchpauze

13:30 – 15:45 uur Parallelsessie C: Mind Eye Power en danstherapie

                             Parallelsessie D: Volwassenen en schematherapie

15:45 – 16:00 uur Afsluiting middag

16:00 – 17:00 uur Netwerkborrel

Workshopronde 1:

Workshop A:
Vertaalslag - door Roos Boezer en Mariska van Densen

Doelgroep: Kind & jeugd.
Mijn naam is Roos Boezer en ik ben werkzaam als dans- en bewegingstherapeut bij Koninlijk Kentalis (kind en jeugd). Hier heb ik geleerd dat wanneer je als vaktherapeut open staat voor andere disciplines, dit mooie processen en resultaten kan opleveren. Ik wil jullie graag voorstellen aan mijn collega Mariska van Densen, logopediste. Binnen onze behandeling werken wij nauw samen. Wij willen jullie graag meer vertellen over onze samenwerking: Hoe Taal en Beweging met elkaar in contact staan en van belang zijn in de communicatie en ontwikkeling van kinderen (met problematiek in sociaal- en emotionele ontwikkeling). Durf open te staan voor elkaars expertise en krachten/kwaliteiten en ervaar de verTAALslag!

Workshop B:
Bewegen doorheen het hexaflex, danstherapie en ACT - door Annelies Planckaert en Chanou Vrijdaghs

Doelgroep: Volwassenen.

Aan de hand van voorbeelden, casusmateriaal en ervaringsgerichte oefeningen kun je in deze workshop kennismaken met de 6 pijlers van Acceptance and Commitment Therapy, ook wel bekend als ACT, en de toepassing hiervan binnen dans- en bewegingstherapie. Dit wordt vertegenwoordigd in het hexaflex. Annelies Planckaert is dans- en bewegingstherapeut met als specialisatie aandachtstraining. Ze is werkaam in haar praktijk Qimoonyoga in Lievegem, België. Chanou Vrijdaghs is klinisch psycholoog en systeemtherapeut en werkt onder andere met ACT in haar praktijk Veelvoud in Aalter, België. 

Workshopronde 2:

Workshop C:
Mind Eye Power en danstherapie -
door Mady de Jongh en Floor Timmermans
Doelgroep: Alle doelgroepen 
In 2019 volgden de danstherapeuten Mady de Jongh en Floor Timmermans de basisopleiding MEP practioner. Jacqueline Venbrux werkt als lichaamsgericht werkend psycholoog en heeft deze methode ontwikkeld die door hen enthousiast werd opgepikt en tot op de dag van vandaag door hen wordt ingezet. Minde Eye Power wordt ingezet om ongezondde overlevingsmechanismen te ontkoppelen en overschrijven. De methode is gebaseerd op moderne wetenschap en eeuwenoude kennis over de informatieverwerking van ogen en brein in relatie tot lichaam, emoties en cognities. In deze workshop willen Mady en Floor jullie laten kennismaken met Mind Eye Power. Zij vertellen meer over de achtergrond van MEP en willen jullie laten ervaren wat de methode voor effect kan hebben. Ook delen zij graag hun eigen ervaringen met het inzetten van MEP.


Workshop D:
Spiegel de modi in danstherapie - Hester Slagman en Sabine Sijerlin

Doelgroep: Volwassenen
In deze spiegel workshop leer je samen met je client via imaginatie, dans en beweging, kwetsbare kind-modi bewust, bottom up op te roepen. Via het spiegelen versterkt de client zijn gezonde volwassen modus en ervaart hij fysiek, door het letterlijk in de ruimte uit te
werken, wat hij in zijn kwetsbare kind-modus nodig heeft. Hierdoor gaat het kleine kind zich ontvangen en gezien voelen en ontvouwt zich een dans tussen de gezonde volwassene en de kind-modus. Door beide modi in de dans te includeren en integreren, ontstaat een veilige ruimte voor nieuwe impulsen en bewegingen. Naast de bestaande spiegel methode, die je direct in je praktijk kan toepassen, gebruiken we de creativiteit van de groep om gezamenlijk tot nieuwe dansante werkvormen te komen. Hester Slagman en Sabine Seijerlin kennen elkaar via Psyq Psychtrauma, waar Sabine stage liep bij Hester. Sabine inspireerde met haar onderzoek ‘In de spiegel van de dans’ Hester om het werken met spiegelneuronen in schematherapie verder uit te werken. Er verscheen een artikel over spiegelen in schematherapie in het TVVT. Deze krijg je toegestuurd als je deze workshop doet. Daarnaast heeft de training inmiddels veel (relatie)therapeuten met plezier aan het spiegelen gezet. Inmiddels werkt Hester in haar eigen praktijk Spiegels in de ruimte
en Sabine werkt in de Forensische psychiatrie.

 

Prijs per deelnemer :

Leden van de FVB: €120,-

Niet leden: €150,-

Studentleden van de FVB: €50,-


Klik hier om je aan te melden!

pagina/2023/04/1-1.jpg
Programma symposium 10 juni 2023
pagina/2023/04/1682058299_2-1.jpg
Workshop keuzes symposium 10 juni 2023